Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partneri projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Študijné tvorivé dielne s cykloturistickou tematikou na poľsko-slovenskom pohraničí

Partneri vlajkového projektu s názvom „Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier – II. etapa“, ktorý sa realizuje v rámci Programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020, ukončili cyklus študijných tvorivých dielní, počas ktorých boli v rôznych regiónoch poľsko-slovenského pohraničia organizované stretnutia týkajúce sa cykloturistiky.

Zástupcovia poľských a slovenských partnerov navštívili o. i. Bielsko-Biału, Starú Ľubovňu, Liptovský Mikuláš a Rzeszów. Posledné tvorivé dielne za účasti experta z Ministerstva športu a cestovného ruchu sa konali v Nowom Targu. Program stretnutí bol rozmanitý, prezentoval rôzne aspekty a možnosti rozvoja cyklistickej infraštruktúry, umožňoval oboznámiť sa so skúsenosťami expertov a zástupcov samospráv z iných regiónov pohraničia, zamyslieť sa spoločne nad tvorbou ponuky pre turistov, ktorí majú záujem spoznať atrakcie poľsko-slovenského pohraničia na bicykli, spestrením turistickej ponuky v nadväznosti na kultúrne a prírodné dedičstvo pohraničia.

Navštívili sme Enduro Trails v Bielsku-Białej, kde sme sa nielen stretli s vynikajúco vytvorenými a rozvíjajúcimi sa single trackmi, ale porozprávali sme sa tiež, ako rozšíriť ponuku Cesty okolo Tatier o trasy tohto druhu. V Starej Ľubovni sme jazdili novými cyklistickými chodníkmi vybudovanými v rámci cezhraničných projektov. Dozvedeli sme sa tiež, aké sú plány rozšírenia cyklistickej infraštruktúry v regióne a prepojenia chodníkov do siete cyklotrás. Využili sme tiež trasy, ktoré sú vytvárané pod ľubovnianskym hradom v rámci projektu Cyklostopy. V Liptovskom Mikuláši sme sa rozprávali so zástupcami Žilinského samosprávneho kraja, cyklistických organizácií a miestnych samospráv o pokračovaní vo výstavbe Cesty okolo Tatier a jej prepojenia s budovanou Vážskou cyklomagistrálou. V Rzeszowe zástupcovia Maršalkovského úradu Malopoľského vojvodstva predstavili doterajšie práce a plány týkajúce sa Východného cyklistického chodníka GreenVelo. Stretnutie v Nowom Targu s expertom z Ministerstva športu a cestovného ruchu bolo výbornou príležitosťou oboznámiť sa s jeho postrehmi a odporúčaniami týkajúcimi sa doterajšieho priebehu prác pri výstavbe a propagácii Cesty okolo Tatier a návrhmi na vytvorenie značkového produktu cestovného ruchu.

Všetky skúsenosti získané počas tvorivých dielní, nadviazané kontakty, nápady na nové akcie umožnili vypracovať usmernenia pre pokračovanie v aktivitách súvisiacich s rozvojom siete cyklistických chodníkov na poľsko-slovenskom pohraničí na základe cezhraničnej Cesty okolo Tatier.

 

Aktivity realizované v rámci vlajkového projektu s názvom „Historicko-kultúrno-prírodná Cesta okolo Tatier – II. etapa“ spolufinancovaného Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v
rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007
– 2013 ako aj z finančných prostriedkov Malopoľského vojvodstva