Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partneri projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Aktuality

07.06.2017 - Konferencia "Efektívni v spolupráci, čiže ako sa stať poľsko-slovenským lídrom"

Konferencia "Efektívni v spolupráci, čiže ako sa stať poľsko-slovenským lídrom"
Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY Vás pozýva na informačnú konferenciu s názvom „Efektívni v spolupráci, čiže ako sa stať poľsko-slovenským lídrom – cezhraničné odborné a profesionálne zdokonaľovanie“, ktorá sa bude konať dňa 21. júna 2017 v Stredisku poľsko-slovenskej spolupráce v Nowom Targu, ul. Sobieskiego 2.
čitaj viac

16.05.2017 - Poľsko-slovenské Partnerské fórum „Získaj milión... priateľov a nápadov“

Poľsko-slovenské Partnerské fórum „Získaj milión... priateľov a nápadov“
Ak je pre Teba poľsko-slovenské pohraničie dôležité Ak máš nápad na poľsko-slovenský projekt v oblasti vzdelávania, cestovania, životného prostredia a kultúry Ak hľadáš partnera pre spoluprácu na poľskej alebo slovenskej strane Ak si pripravený/á na otvorenú a aktívnu diskusiu o nových ideách, projektoch, partnerstvách prihlás sa na poľsko-slovenské Partnerské fórum „Získaj milión... priateľov a nápadov”. Fórum ponúka priestor na výmenu...
čitaj viac

05.05.2017 - Súťaž na návrh grafického označenia (loga) „Cesty okolo Tatier“

Súťaž na návrh grafického označenia (loga) „Cesty okolo Tatier“
Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY, ktoré plní úlohu vedúceho partnera v projekte s názvom „Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier – II. etapa“ za spolupráce s 9 partnermi z Poľska a zo Slovenska – Mesto Nowy Targ, Gmina Nowy Targ, Gmina Łapsze Niżne, Gmina Szaflary, Mesto Kežmarok, Mesto Liptovsy Mikuláš, Mesto Spišská Belá, Mesto Stará Ľubovňa, Mesto Trstená – pozývajú k účasti na súťaži na návrh grafického označenia...
čitaj viac

05.05.2017 - Súťaž na propagačný slogan „Cesty okolo Tatier“

Súťaž na propagačný slogan „Cesty okolo Tatier“
Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY, ktoré plní úlohu vedúceho partnera v projekte s názvom „Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier – II. etapa“ za spolupráce s 9 partnermi z Poľska a zo Slovenska – Mesto Nowy Targ, Gmina Nowy Targ, Gmina Łapsze Niżne, Gmina Szaflary, Mesto Kežmarok, Mesto Liptovsy Mikuláš, Mesto Spišská Belá, Mesto Stará Ľubovňa, Mesto Trstená – pozývajú k účasti na súťaži na propagačný slogan „Cesty...
čitaj viac

05.04.2017 - Druhá výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na realizáciu mikroprojektov v rámci Programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020

Druhá výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na realizáciu mikroprojektov v rámci Programu  Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020
Dňa 3.4.2017 Zväzok Euroregión „Tatry“ v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom a Žilinským samosprávnym krajom vyhlasuje druhú výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekty v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020.
čitaj viac

30.11.2016 - „Efektívni v cezhraničnej spolupráci, čiže ako sa stať poľsko-slovenským lídrom“ - tvorivé dielne pre zamestnancov samosprávnych orgánov

„Efektívni v cezhraničnej spolupráci, čiže ako sa stať poľsko-slovenským lídrom“ - tvorivé dielne pre zamestnancov samosprávnych orgánov
Dňa 30.11.2016 sa konali tvorivé dielne s názvom „Efektívni v cezhraničnej spolupráci, čiže ako sa stať poľsko-slovenským lídrom“ organizované Európskym zoskupením územnej spolupráce TATRY v rámci projektu s finančným príspevkom Ministerstva zahraničných vecí Poľskej republiky. Tvorivé dielne boli určené pre poľských a slovenských zamestnancov samosprávnych orgánov z územia Euroregiónu „Tatry“, ktorí zodpovedajú za prípravu a realizáciu...
čitaj viac
First 1 ... 7 8 9 10 11 ... 20 Last
Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v
rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007
– 2013 ako aj z finančných prostriedkov Malopoľského vojvodstva