Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partneri projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Aktuality

17.06.2014 - EZÚS TATRY na V. Kongrese regiónov vo Świdnicy

EZÚS TATRY na V. Kongrese regiónov vo Świdnicy
Dňa 12. 06. 2014 sa uskutočnila v Świdnicy počas rokovania V. Kongresu regiónov diskusia pod názvom „Nové formy spolupráce, šanca na integrovaný rozvoj pohraničia“, počas ktorej sa odprezentoval EZÚS TATRY.  Na pozvanie organizátorov do diskusie sa rokovania zúčastnila riaditeľka Zoskupenia. Diskusie sa zúčastnili aj pani Anita Ryng – zástupkyňa riaditeľa oddelenia cezhraničnej spolupráce Ministerstva dopravy a rozvoja, pán Jiří Horáček – Ministerstvo...
čitaj viac

10.06.2014 - Konferencia pod názvom „Reforma nariadenia o EZÚS, šanca na oživenie cezhraničnej spolupráce subjektov verejnej správy?“

Konferencia pod názvom „Reforma nariadenia o EZÚS, šanca na oživenie cezhraničnej spolupráce subjektov verejnej správy?“
Dňa 05. 06. 2014 sa riaditeľka EZÚS TATRY zúčastnila konferencie pod názvom „Reforma nariadenia o EZÚS, šanca na oživenie cezhraničnej spolupráce subjektov verejnej správy?“ , ktorá sa uskutočnila na Európskej univerzite Viadrina vo Frankfurte nad Odrou. Konferenciu zorganizovalo od januára fungujúce Centrum kompetencií EZÚS, ktoré realizuje svoju činnosť na univerzite a zaoberá sa právnymi a politickými otázkami týkajúcich sa zoskupení, ale aj inej...
čitaj viac

30.05.2014 - Európska komisia prijala Partnerskú dohodu s Poľskom, týkajúcu sa využívania prostriedkov z fondov EÚ na roky 2014 – 2020

Európska komisia prijala Partnerskú dohodu s Poľskom, týkajúcu sa využívania prostriedkov z fondov EÚ na roky 2014 – 2020
Dňa 23. 05. 2014 Európska komisia prijala „partnerskú dohodu“ s Poľskom, v ktorej je stanovená optimálna stratégia, ktorá určuje spôsob využitia štrukturálnych a investičných fondov EÚ v poľských regiónoch a mestách, ako aj pre občanov. Prijatá dohoda otvára cestu pre financovanie v celkovej výške 77,6 mld. EUR v rámci politiky súdržnosti v období 2014 – 2020 (podľa bežných cien, vrátane financovania v rámci Európskej územnej spolupráce)....
čitaj viac

27.05.2014 - Konzultačné stretnutie na tému poľsko – slovenskej cezhraničnej spolupráce na roky 2014 – 2020

Konzultačné stretnutie na tému poľsko – slovenskej cezhraničnej spolupráce na roky 2014 – 2020
Dňa 22. mája 2014 sa v Červenom Kláštore na Slovensku uskutočnilo ďalšie konzultačné stretnutie na tému poľsko – slovenskej cezhraničnej spolupráce v rokoch 2014 – 2020. Účastníkmi boli predstavitelia slovenských samospráv – členovia Združenia Región „Tatry“.  Bola to jedna z aktivít naplánovaných v mikroprojekte Euroregiónu „Tatry“ v rámci ktorého sa vypracovala stratégia činnosti Európskeho zoskupenia územnej spolupráce TATRY na roky...
čitaj viac

16.05.2014 - Konzultačná konferencia návrhu Programu cezhraničnej spolupráce PL – SK 2014 – 2020

Konzultačná konferencia návrhu Programu cezhraničnej spolupráce PL – SK 2014 – 2020
Dňa 14. mája 2014 sa  v aule Podhalańskej vysokej odbornej školy v Nowom Targu uskutočnila konzultačná konferencia návrhu Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2014 – 2020. Konferencie sa zúčastnila riaditeľka Európskeho zoskupenia územnej spolupráce TATRY pani Agnieszka Pyzowska, ako aj predstavitelia Zväzku Euroregión „Tatry“  - predseda Rady pán Bogusław Waksmundzki, riaditeľ kancelárie pán Antoni Nowak, vedúci...
čitaj viac

15.04.2014 - Začali sa verejné konzultácie návrhu Programu cezhranicnej spolupráce PL-SK 2014-2020

Začali sa verejné konzultácie návrhu Programu cezhranicnej spolupráce PL-SK 2014-2020
Dnes sa začali verejné konzultácie návrhu Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2014-2020 (Program PL-SK 2014-2020), ktoré budú trvať do 22. mája tohto roku. Cieľom konzultácií je zhromaždenie názorov a komentárov o smeroch podpory navrhovaných v rámci Programu.
čitaj viac
First 1 ... 14 15 16 17 18 ... 20 Last
Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v
rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007
– 2013 ako aj z finančných prostriedkov Malopoľského vojvodstva