Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partneri projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Aktuality

04.05.2016 - Výzva na predkladanie žiadostí v rámci prvej prioritnej osi Programu Interreg V-A

Výzva na predkladanie žiadostí v rámci prvej prioritnej osi Programu Interreg V-A
Dňa 4 mája 2016 bola v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na projekty. Výzva sa týka prvej prioritnej osi programu „Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia“
čitaj viac

02.05.2016 - Videosúťaž „Pohraničie má talent"!

Videosúťaž „Pohraničie má talent"!
Spoločný technický sekretariát programu Interreg Poľsko – Slovensko organizuje súťaž o najlepší filmový príbeh propagujúci poľsko-slovenské pohraničie, poľsko-slovenskú spoluprácu a partnerstvo. 
čitaj viac

02.05.2016 - Najnovší obežník Programu „Cezhraničný kuriér

Najnovší obežník Programu „Cezhraničný kuriér
Nech sa páči, prečitajte si najnovší obežník Programu „Cezhraničný kuriér”.
čitaj viac

25.04.2016 - Nábor kandidátov na expertov v rámci programu Interreg Poľsko – Slovensko

Nábor kandidátov na expertov v rámci programu Interreg Poľsko – Slovensko
Spoločný technický sekretariát programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 vyhlasuje nábor kandidátov na expertov v rámci programu Interreg Poľsko – Slovensko.
čitaj viac

06.04.2016 - II. verejná výzva programu Interreg Europa

II. verejná výzva programu Interreg Europa
Monitorovací výbor programu spolupráce Interreg Europe schválil podmienky pre II. výzvu na predkladanie projektových zámerov. Verejná výzva bude pre žiadateľov otvorená od 5. apríla do 13. mája 2016.
čitaj viac

06.04.2016 - Špecifické podmienky pre výzvu v rámci prioritných osí I a III

Špecifické podmienky pre výzvu v rámci prioritných osí I a III
Monitorovací Výbor schválil špecifické podmienky záväzné pre výzvy v rámci prioritných osí „Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia“ a „Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania“.
čitaj viac
First 1 ... 8 9 10 11 12 ... 19 Last
Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v
rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007
– 2013 ako aj z finančných prostriedkov Malopoľského vojvodstva