Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partneri projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Aktuality

29.11.2016 - Konferencia Partnerstvo v spolupráci. Samosprávny rozmer medzinárodnej spolupráce na poľsko-slovenskom pohraničí

Konferencia Partnerstvo v spolupráci. Samosprávny rozmer medzinárodnej spolupráce na poľsko-slovenskom pohraničí
Partnerstvo v spolupráci. Samosprávny rozmer medzinárodnej spolupráce na poľsko-slovenskom pohraničí je téma konferencie, ktorá sa konala 24. novembra v Stredisku poľsko-slovenskej spolupráce v Nowom Targu a zhromaždila zástupcov niekoľkých desiatok poľských a slovenských samospráv a hostí. Mali sme tú česť privítať na konferencii o. i. pána Wendelina Habera, čestného predsedu Euroregiónu „Tatry”, pána dr. Piotra Drobniaka, radcu ministra vo...
čitaj viac

28.11.2016 - Oficiálne sa začala II. etapa Vlajkového projektu Historicko - kultúrno - prírodná cesta okolo Tatier!

Oficiálne sa začala II. etapa Vlajkového projektu Historicko - kultúrno - prírodná cesta okolo Tatier!
Dňa 24. 11. 2016 partneri projektu podpísali partnerskú zmluvu medzi poľskými a slovenskými partnermi projektu a vedúcim partnerom, ktorým je EZUS TATRY s r. o. Otvoril sa tým Vlajkový projekt týkajúci sa realizácie II. etapy cesty okolo Tatier.
čitaj viac

16.11.2016 - Tvorivé dielne - "Efektívni v cezhraničnej spolupráci, čiže ako sa stať poľsko-slovenským lídrom"

Tvorivé dielne - "Efektívni v cezhraničnej spolupráci, čiže ako sa stať poľsko-slovenským lídrom"
Ak chcete získať praktické schopnosti budovania vysokokvalitnej spolupráce s partnermi zo zahraničia, ak chcete posilniť svoje komunikačné kompetencie, systematizovať vedomosti a zručnosti v oblasti riešenia spoločných problémov vďaka príprave dobrých projektov a ich efektívnej realizácii, tak sa už dnes prihláste na tvorivé dielne organizované dňa 30. 11. 2016 v Stredisku poľsko-slovenskej spolupráce v Nowom Targu. Tvorivé dielne sú určené pre...
čitaj viac

14.11.2016 - Informačná brožúra "Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY. Nová kvalita cezhraničnej spolupráce poľských a slovenských samospráv"

Informačná brožúra "Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY. Nová kvalita cezhraničnej spolupráce poľských a slovenských samospráv"
Bola vydaná informačná brožúra s informáciami o EZÚS TATRY a o poľsko-slovenskej spolupráci v poľskom, slovenskom a anglickom jazyku.
čitaj viac

08.11.2016 - Konferencia „Partnerstvo v spolupráci. Samosprávny rozmer medzinárodnej spolupráce na poľsko-slovenskom pohraničí“

Konferencia „Partnerstvo v spolupráci. Samosprávny rozmer medzinárodnej spolupráce na poľsko-slovenskom pohraničí“
Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY Vás pozýva na konferenciu „Partnerstvo v spolupráci. Samosprávny rozmer medzinárodnej spolupráce na poľsko-slovenskom pohraničí“, ktorá sa uskutoční dňa 24. novembra 2016 v Stredisku poľsko – slovenskej spolupráce v Nowom Targu. Tematický rozsah konferencie sa sústreďuje na úlohu spolupráce samospráv poľsko-slovenského pohraničia v právnom systéme a zahraničnej politike štátu a na inštitucionalizované...
čitaj viac

05.10.2016 - Budúci rok sa začne realizácia II. etapy Cesty okolo Tatier!

Budúci rok sa začne realizácia II. etapy Cesty okolo Tatier!
Vlajkový projekt týkajúci sa realizácie II. etapy Historicko – kultúrno – prírodnej cesty okolo Tatier bol schválený Monitorovacím výborom Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V – A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020.
čitaj viac
First 1 ... 8 9 10 11 12 ... 20 Last
Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v
rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007
– 2013 ako aj z finančných prostriedkov Malopoľského vojvodstva