Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partneri projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Školenia pre potenciálnych žiadateľov – I prioritná os programu

V súvislosti s prebiehajúcou výzvou na predkladanie žiadostí pre prvú prioritnú os programu organizuje Spoločný technický sekretariát programu Interreg Poľsko-Slovensko školenie pre potenciálnych žiadateľov. Školenia  sú organizované v piatich regiónoch na oprávnenom území programu:

-24.05.2016 - 25.05.2016 - Sliezske vojvodstvo (Wisła, Hotel Stok,  Jawornik 52A, 43-460 Wisła),
-24.05.2016 - 25.05.2016 - Žilinský kraj (Belá, Village resort Hanuliak, Oslobodenia 1071, 013 05 Belá),
-31.05.2016 - 01.06.2016  - Malopoľské vojvodstvo (Muszyna, Hotel Activa, Złockie 78, 33-370 Muszyna),
-31.05.2016 - 01.06.2016 - Prešovský kraj (Poprad, Hotel Satel Poprad, Mnoheľova 825/3, 058 01 Poprad),
-02.06.2016 - 03.06.2016 - Podkarpatské vojvodstvo (Krasiczyn, Zespół Zamkowo - Parkowy w Krasiczynie).
 

Školenie je venované prvej prioritnej ose programu „Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia“. Znamená to, že osobitný dôraz bude kladený na informácie týkajúce sa tejto priority. Školenie sa bude týkať praktickej prípravy účastníkov na prácu so žiadosťou o FP (od návrhu k hodnoteniu).

 Školenie je dvojdňové a zahŕňa všeobecný modul a modul vo forme workshopu. Prvý modul , obsahuje dôležité informácie potrebné pre podanie žiadosti v rámci výzvy pre danú investičnú prioritu. Druhý  modul je venovaný práci s generátorom žiadostí, t. j. on-line nástrojom, ktorý slúži na vypĺňanie a podávanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku. Pre modul vo forme workshopu je potrebné počítačové vybavenie. Spoločný technický sekretariát zabezpečuje jeden prenosný počítač (notebook) na dvoch účastníkov školenia vo forme workshopu.

Na poľskej strane budú školenia prebiehať v poľskom jazyku a na slovenskej strane v slovenskom jazyku.Účasť na školení je bezplatná. V rámci školenia je zabezpečená strava (obed). Zabezpečenie ubytovania a dopravy spolu z nákladmi s tým spojenými (cestovné a ubytovacie náklady) si hradí každý účastník sám.  Vzhľadom na obmedzený počet miest si vyžaduje účasť na školení predchádzajúcu registráciu. Školenia sa môžu zúčastniť maximálne 2 osoby z jednej inštitúcie. Podrobnosti týkajúce sa plánovaných školení sa nachádzajú v založke „Ako použiť program“ – „Zapoj sa do školení“.


Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v
rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007
– 2013 ako aj z finančných prostriedkov Malopoľského vojvodstva