Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partneri projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Pracovné rokovanie slovensko-poľskej Komisie vo veci Európskeho zoskupenia územnej spolupráce

Dňa 30. 05. 2011 sa v Stredisku Poľsko- Slovenskej Spolupráce v Nowom Targu uskutočnilo stretnutie slovensko-poľskej Komisie vo veci Európskeho zoskupenia územnej spolupráce. Zasadnutia Komisie sa zúčastnili členovia Komisie z poľskej a slovenskej strany a pracovníci kancelárií Združenie Región „Tatry“ a Zväzku Euroregión „Tatry”.

Komisia bola v súlade s uznesením XVII. Kongresu Cezhraničného Zväzku Euroregión „Tatry” zo dňa 16. 03. 2011 zaviazaná vypracovaním Dohovoru a Štatútu – dokumentov zakladajúcich Európske zoskupenie územnej spolupráce (EZÚS). 

 

K dosiahnutiu tohto cieľa je nevyhnutné zaoberať sa ešte týmito aktivitami:

  • Uskutočnenie analýzy rizík a prínosov, porovnanie pridanej hodnoty zakladaného EZÚS v porovnaní s doterajšou formou spolupráce.
  • Identifikácia a analýza základných znalostí, skúseností a potenciálu partnerov – budúcich členov EZÚS.
  • Analýza národných právnych rámcov a zistenie, ktoré z predpisov sú viac výhodné pre ciele plánovaného EZÚS, charakteru partnerstva a pod. Od toho bude závisieť výber sídla EZÚS. Potreba uskutočniť analýzu dôsledkov každého predpisu z hľadiska vzťahu práva EÚ a národného práva.
  • Overenie postupov schválenia návrhu na registráciu EZÚS v súlade s národnými predpismi.
  • Vypracovanie návrhu Dohovoru a Stanov v súčinnosti s národnými orgánmi.
  • Po získaní súhlasu všetkých partnerov začne proces registrácie EZÚS.

 

Práce Komisie sa realizujú v rámci projektu Od Euroregiónu „Tatry“ k Európskemu zoskupeniu územnej spolupráce, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007 – 2013.

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v
rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007
– 2013 ako aj z finančných prostriedkov Malopoľského vojvodstva