Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partneri projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Pracovné rokovanie slovensko-poľskej Komisie vo veci Európskeho zoskupenia územnej spolupráce

Dňa 24. 01. 2012 sa v Stredisku poľsko-slovenskej spolupráce v Nowom Targu stretli členovia slovensko-poľskej Komisie vo veci Európskeho zoskupenia územnej spolupráce. Počas zasadnutia Komisie bolo dohodnuté znenie posledného návrhu Dohovoru EZÚS, ktorý je výsledkom niekoľko mesačnej práce, uskutočnených konzultácií a diskusií, získaných skúseností a spracovaných analýz. Členovia komisie sa dohodli na spôsobe prípravy návrhu Stanov EZÚS. Tiež sa diskutovalo o príprave a realizácii ďalších aktivít naplánovaných v sieťovom projekte pod názvom Od Euroregiónu „Tatry“ k Európskemu zoskupeniu územnej spolupráce.

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v
rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007
– 2013 ako aj z finančných prostriedkov Malopoľského vojvodstva