Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partneri projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Pozvánka na konferenciu Programy Európskej územnej spolupráce 2014 – 2020. Perspektívy pre poľských a slovenských žiadateľov

Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY Vás pozýva na informačnú konferenciu týkajúcu sa nových programov európskej územnej spolupráce na roky 2014 – 2020. Konferencia sa uskutoční dňa 27. novembra 2015 v Stredisku poľsko – slovenskej spolupráce v Nowom Targu.

Konferencia je realizovaná v rámci projektu spolufinancovaného Malopoľským vojvodstvom, v rámci výzvy v oblasti územnej spolupráce pod názvom: „Malopoľská územná spolupráca 2020.” Je tiež organizovaná v rámci Európskeho týždňa miest a regiónov OPEN DAYS 2015, ako udalosť pod heslom „Európa v mojom regióne”.


Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY – spoločná poľsko – slovenská organizácia – bola založená Združením Euroregión Tatry na slovenskej strane a Zväzkom Euroregión „Tatry” na poľskej strane, ako inovatívny nástroj na realizáciu medzinárodných projektov. EZÚS TATRY vykonávajúc úlohy, pre ktoré bol vytvorený a spĺňať očakávania týkajúce sa realizácie projektov v perspektíve 2014 – 2020 na poľsko – slovenskom pohraničí organizuje informačnú konferenciu. Je určená predovšetkým poľským a slovenským samosprávam – členom Euroregiónu Tatry – Zväzku Euroregión „Tatry“ na poľskej strane a Združeniu Euroregión Tatry na slovenskej strane.

Zaviazali sme sa k tomu, aby sme pomohli potencionálnym príjemcom pri príprave žiadosti o finančné príspevky v rámci nových programov 2014 – 2020. Preto sme pozvali odborníkov, ktorí odprezentujú informácie o nových programoch na roky 2014 – 2020, dostupných pre žiadateľov z poľsko – slovenského pohraničia. Samozrejme, najpopulárnejší medzi príjemcami v tejto oblasti v ktorej pôsobíme je program cezhraničnej spolupráce. Chceme však rozšíriť spoluprácu z poľsko – slovenského pohraničia a navýšiť účasť v ostatných dostupných programoch, medzi inými:  nadnárodných,  medzinárodných a regionálnych programoch, alebo aj v Medzinárodnom Vyšehradskom fonde. Počas konferencie získate potrebné znalosti na tému týchto programov a budete pripravení na realizáciu spoločných projektov.

Vzhľadom na obmedzený počet miest je potrebné sa zaregistrovať.
Registrácia trvá do 23. 11. 2015.
On-line registračný formulár je dostupný   ikona strzałka

Pozvánka  pdf

Program SK pdf

Program PL  pdf

Registračný formulár    ikona strzałka


logo konferencja SK


 

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v
rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007
– 2013 ako aj z finančných prostriedkov Malopoľského vojvodstva