Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partneri projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Obrovský záujem o Cestu okolo Tatier na World Travel Show 2018

Veľtrh v hlavnom meste Poľska zaznamenal veľký úspech – výstavné haly navštívilo viac ako 66 tis. osôb. Davy záujemcov priam obliehali stánok Cesty okolo Tatier!

Takáto návštevnosť bola výsledkom obrovského záujmu o ponuku Cesty okolo Tatier pripravenú špeciálne na tento veľtrh: veľkoplošné fotografie, dynamické filmy, trenažér pre všetkých, ktorí túžia po cyklistických túrach, zaujímavé propagačné materiály a sladkosti označené logom Cesty. Vďaka tomu všetkému sa návštevníci na dlhší čas zastavovali pri stánku Cesty, aby získali niekoľko nových informácií o rozširovaní Cesty okolo Tatier, o jej najväčších atrakciách a o kultúrnom aj prírodnom dedičstve pohraničia.

 

Účasť na veľtrhoch je jednou z aktivít realizovaných Európskym zoskupením územnej spolupráce TATRY v rámci mikroprojektu s názvom „Cesta okolo Tatier – čaká na objavenie“.

Fotografie: archív EZÚS TATRY

Znalezione obrazy dla zapytania interreg v -a  muzeum hviezdoslava euroregion tatryZnalezione obrazy dla zapytania interreg polsko - slovensko

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v
rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007
– 2013 ako aj z finančných prostriedkov Malopoľského vojvodstva