Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partneri projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Nábor na školenia

Školenia pre zamestnancov samosprávnych orgánov z územia Euroregiónu „Tatry“

Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY Vás srdečne pozýva na bezplatné školenia v rámci cyklu „Cezhraničné aspekty práce v jednotkách územnej samosprávy na poľsko-slovenskom pohraničí – odborné zdokonaľovanie“. Pozývame zamestnancov miestnej samosprávy – členov Euroregiónu „Tatry“, ktorí sa venujú príprave a realizácii cezhraničných projektov.

Školenia budú realizované ako cezhraničné, tzn. účastníci získajú informácie o aktuálnych právnych postupoch podľa európskych aj národných predpisov, okrem toho sa oboznámia so špecifickými požiadavkami platnými na slovenskej strane.

1) dňa 24.10.2018 v oblasti "Zákon o verejnom obstarávaní v Poľsku a na Slovensku, spoločné cezhraničné verejné obstarávania" - prihlášky k účasti posielajte, prosíme, prostredníctvom formulára https://goo.gl/forms/a3GHmvWJ3X2w5Ic83 v termíne do dňa 22.10.2018

2) dňa 24.10.2018 v oblasti "Pravidlá pri zamestnávaní zahraničných zamestnancov v prihraničných samosprávach" - prihlášky k účasti posielajte, prosíme, prostredníctvom formulára https://goo.gl/forms/xfH0ZhRtpCGSh4rm2  v termíne do dňa 22.10.2018

3) dňa 26.10.2018 v oblasti "Štátna pomoc v cezhraničných investíciách a projektoch" - prihlášky k účasti posielajte, prosíme, prostredníctvom formulára https://goo.gl/forms/8p3KcIeDzEMTk1D62 v termíne do dňa 24.10.2018

4) dňa 29.10.2018 v oblasti "Stavebný zákon a predpisy týkajúce sa prípravy a realizácie investícií v prihraničných oblastiach"- prihlášky k účasti posielajte, prosíme, prostredníctvom formulára  https://goo.gl/forms/RaebnJhqffgBvhyT2  v termíne do dňa 26.10.2018

5) dňa 29.10.2018 v oblasti "Posudzovanie vplyvov investícií na životné prostredie – poľské a slovenské postupy" - prihlášky k účasti posielajte, prosíme, prostredníctvom formulára https://goo.gl/forms/1ocISt138dllHGNM2  v termíne do dňa 26.10.2018


Školenia sa budu konať v Dome slovensko-poľského stretávania Euroregiónu Tatry v Kežmarku, ul. Hradné námestie 30. 

Počet miest je obmedzený – 15 osôb (rozhoduje poradie podávania prihlášok).

Školenia su organizované v rámci mikroprojektu s názvom "Cezhraničné odborné a profesionálne zdokonaľovanie v EZÚS TATRY " spolufinancovaného Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Euroregiónu "Tatry" v rámci Programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020.

 


 

Bezplatný kurz poľského jazyka pre zamestnancov miestnych samospráv - členov Euroregiónu "Tatry"


Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY začína kurz poľského jazyka pre zamestnancov miestnych samospráv - členov Euroregiónu "Tatry", ktorí sa každodenne podieľajú na aktivitách súvisiacich s cezhraničnou spoluprácou, prípravou, realizáciou a vyúčtovaním poľsko-slovenských projektov. Cieľom kurzu je zlepšenie kvalifikácie zamestnancov v rámci plnenia ich každodenných úloh a pracovných povinností ako aj zvýšenie ich spôsobilosti ako lídrov cezhraničnej spolupráce v miestnych samosprávach.

Najdôležitejšie informácie:

1) Kurz bude trvať 2 mesiace - od 18. septembra do 31.októbra 2018.

2) Každý utorok poobede od 13:15 hod. do 16:15 hod. budú prebiehať lekcie v Dome slovensko-poľského stretávania Euroregiónu "Tatry" v Kežmarku ul. Hradné námestie 30. Lekcie budú prebiehať v skupinách po maximálne 15 osôb. Okrem toho Vás lektori budú kontaktovať elektronicky prostredníctvom e-mailu, a taktiež sprístupňovať materiály na serveri. Celkovo je naplánovaných 8 stacionárnych lekcií.

3) Poskytujeme učebnice a potrebné materiály.

4) Kurz je tematicky a rozsahovo prispôsobený potrebám ľudí pracujúcich pri poľsko-slovenských projektoch a spoločnostiach, najmä v miestnych samosprávach.

5) Kurz povedú Wania a Tomasz Wicik, ktorých ste už mali príležitosť stretnúť na iných, nami organizovaných stretnutiach. Určite môžete počítať s vysokou profesionalitou a veľmi zaujímavým a rôznorodým priebehom lekcií zameraných na praktické aspekty a zaujímavosti poľského jazyka.

6) Obdržíte certifikát potvrdzujúci Vašu účasť na kurze.

7) Okrem toho, ak Vám to pomôže, obdržíte tiež certifikát pre zamestnávateľa, ktorý sa bude týkať účasti na kurze a zvyšovania kvalifikácie potrebnej na prácu na cezhraničných projektoch.
 

Máme ešte voľné miesta v druhej skupine. Ak máte záujem, pošlite svoje prihlášky na formulári, ktorý sa nachádza na adrese: https://goo.gl/forms/KIqOV5x5TsmYSpZa2   do dňa 17. 9. 2018.

Kurz je organizovany v rámci mikroprojektu s názvom "Cezhraničné odborné a profesionálne zdokonaľovanie v EZÚS TATRY " spolufinancovaného Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Euroregiónu "Tatry" v rámci Programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020.

 


KURZ "E-BIZNIS A E-MARKETING V CEZHRANIČNEJ PRAXI"

Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY Vás pozýva na bezplatný internetový kurz "E-BIZNIS A E-MARKETING V CEZHRANIČNEJ PRAXI"

Ak chcete:

 • výšiť svoje odborné kvalifikácie
 • zlepšiť svoju konkurencieschopnosť na trhu práce
 • profesionálne prezentovať a propagovať svoju firmu alebo svoj výrobok v sieti
 • dozvedieť sa ako vybudovať e-biznis od základov s využitím internetu
 • odhaliť zásady podnikania a predaja rôznych výrobkov v sieti

Ste nezamestnaní, hľadáte spôsob, ako rozvinúť svoju firmu, máte nápad na podnikanie v internete

Ak nemáte čas cestovať ani zúčastňovať sa na stacionárnych školeniach, ale chcete sa odborne rozvíjať

Ak bývate na poľsko-slovenskom pohraničí alebo chcete tu realizovať svoje profesionálne plány

Zúčastnite sa na bezplatnom internetovom kurze „E-biznis a e-marketing v cezhraničnej praxi“

 • 6 tematických modulov
 • Viac ako 400 strán praktických poznatkov
 • 10 mesiacov
 • Stacionárny a mobilný prístup
 • Priaznivá dvojjazyčná e-learningová platforma www.e-plskedu.eu/sk
 • Modulové konzultácie a webináre
 • Dodatočné stacionárne tvorivé dielne
 • Kurz a materiály v poľskom a slovenskom jazyku
 • Kurz vedený skúseným expertom
 • Certifikát potvrdzujúci ukončenie kurzu

Prihláste sa už dnes pomocou on-line formulára: www.ezus-tatry.eu

Kurz je organizovaný v rámci mikroprojektu s názvom „Cezhraničné odborné a profesionálne zdokonaľovanie v EZÚS TATRY” spolufinancovaného Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Euroregiónu „Tatry” v rámci Programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020

plakat_SK_ost_mini


Logointerregznapisem-mikro

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v
rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007
– 2013 ako aj z finančných prostriedkov Malopoľského vojvodstva