Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partneri projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Nábor kandidátov na expertov v rámci programu Interreg Poľsko – Slovensko

 

 

 

Spoločný technický sekretariát programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 vyhlasuje nábor kandidátov na expertov v rámci programu Interreg Poľsko – Slovensko v oblastiach:

  • Štátna pomoc
  • Technické hodnotenie
  • Vecné hodnotenie.

Čítaj viac: www.plsk.eu

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v
rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007
– 2013 ako aj z finančných prostriedkov Malopoľského vojvodstva