Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partneri projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

KURZ "E-BIZNIS A E-MARKETING V CEZHRANIČNEJ PRAXI"

Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY Vás pozýva na bezplatný internetový kurz "E-BIZNIS A E-MARKETING V CEZHRANIČNEJ PRAXI"

Ak chcete:

 • výšiť svoje odborné kvalifikácie
 • zlepšiť svoju konkurencieschopnosť na trhu práce
 • profesionálne prezentovať a propagovať svoju firmu alebo svoj výrobok v sieti
 • dozvedieť sa ako vybudovať e-biznis od základov s využitím internetu
 • odhaliť zásady podnikania a predaja rôznych výrobkov v sieti

Ste nezamestnaní, hľadáte spôsob, ako rozvinúť svoju firmu, máte nápad na podnikanie v internete

Ak nemáte čas cestovať ani zúčastňovať sa na stacionárnych školeniach, ale chcete sa odborne rozvíjať

Ak bývate na poľsko-slovenskom pohraničí alebo chcete tu realizovať svoje profesionálne plány

 

Zúčastnite sa na bezplatnom internetovom kurze „E-biznis a e-marketing v cezhraničnej praxi“

 • 6 tematických modulov
 • Viac ako 400 strán praktických poznatkov
 • 10 mesiacov
 • Stacionárny a mobilný prístup
 • Priaznivá dvojjazyčná e-learningová platforma www.e-plskedu.eu/sk
 • Modulové konzultácie a webináre
 • Dodatočné stacionárne tvorivé dielne
 • Kurz a materiály v poľskom a slovenskom jazyku
 • Kurz vedený skúseným expertom
 • Certifikát potvrdzujúci ukončenie kurzu

 

Prihláste sa už dnes pomocou on-line formulára: www.ezus-tatry.eu

Kurz je organizovaný v rámci mikroprojektu s názvom „Cezhraničné odborné a profesionálne zdokonaľovanie v EZÚS TATRY” spolufinancovaného Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Euroregiónu „Tatry” v rámci Programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020

plakat_SK_ost_mini

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v
rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007
– 2013 ako aj z finančných prostriedkov Malopoľského vojvodstva