Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partneri projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Informačná brožúra "Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY. Nová kvalita cezhraničnej spolupráce poľských a slovenských samospráv"

Projekt s názvom Účasť územnej samosprávy poľsko-slovenského pohraničia na rozvíjaní regionálnej medzinárodnej spolupráce sa realizuje Európskym zoskupením územnej spolupráce TATRY v rámci projektu spolufinancovaného Ministerstvom zahraničných vecí Poľskej republiky.

V súvislosti s realizáciou projektu a organizáciou konferencie bola vydaná informačná brožúra s informáciami o EZÚS TATRY a o poľsko-slovenskej spolupráci v poľskom, slovenskom a anglickom jazyku s názvom Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY. Nová kvalita cezhraničnej spolupráce poľských a slovenských samospráv. Je k dispozícii bezplatne v kancelárii EZÚS TATRY a v elektronickej verzii 

 

0036

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v
rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007
– 2013 ako aj z finančných prostriedkov Malopoľského vojvodstva