Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partneri projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Finále fotografickej súťaže!

Laureáti a finalisti fotografickej súťaže „Foto-cyklisti na Ceste okolo Tatier“ získali zaslúžené ceny a darčekové predmety. Pre všetkých účastníkov súťaže boli pripravené diplomy a cyklistické darčeky. Každý účastník dostal tiež špeciálny cyklistický kalendár Cesty okolo Tatier, v ktorom boli zverejnené fotografie finalistov súťaže. Fotografie laureátov a finalistov boli tiež prezentované na pripravenej expozícii.

Špeciálnym bodom finále súťaže a prekvapením pre účastníkov bolo stretnutie so Szymonom Nitkom – propagátorom cykloturistiky, autorom populárneho cestovateľského blogu Znajkraj.pl, autorom článkov v časopise Magazyn Turystyki Rowerowej Rowertour. Bloger zobral účastníkov stretnutia na cyklistický výlet Cestou okolo Tatier, rozprával o svojich dojmoch z výletov po chodníkoch Cesty pred niekoľkými rokmi a niekoľkými dňami, povedal o svojich praktických poznatkoch o príprave na cyklistické výpravy, ukázal príklady dobrej praxe z európskych cyklistických chodníkov. Jeho rozprávanie bolo sprevádzané početnými fotografiami.

Pripomeňme – na súťaž bolo zaslaných 163 fotografií poľských a slovenských účastníkov. Do internetového hlasovania bolo zaradených 22 fotografií. V hlasovaní internauti odovzdali najviac hlasov na 3 fotografie, ktorých autori sa stali laureátmi súťaže:

1. miesto – Matúš Godala

2. miesto – Urszula Jaskierska

3. miesto – Apolonia Bogusiak

 

Súťaž organizovaná v rámci mikroprojektu s názvom „Cesta okolo Tatier čaká na objavenie“ spolufinancovaného Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Euroregiónu „Tatry“ v rámci Programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020.

 

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v
rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007
– 2013 ako aj z finančných prostriedkov Malopoľského vojvodstva