Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partneri projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

EZÚS TATRY s r.o.

30.09.2014 - Strategia EZÚS TATRY na roky 2014 - 2020

Strategia EZÚS TATRY na roky 2014 - 2020
Založenie Európskeho zoskupenia územnej spolupráce TATRY s r.o. v auguste 2013 Zväzkom Euroregión „Tatry“ z poľskej strany a Združením Euroregión „Tatry“ zo slovenskej strany bolo prirodzeným následkom doterajšej stabilnej spolupráce partnerov v rámci Euroregiónu „Tatry“, založenej na správnej praxi a mnohých spoločných podujatiach. EZÚS TATRY je spoločný poľsko-slovenský právny subjekt, ktorý bol založený na základe nariadenia Európskeho...
čitaj viac

15.09.2013 - Publikácie a propagačné materiály

Publikácie a propagačné materiály
Pol'sko-slovenská stratégia činnosti EZÚS TATRY na roky 2014 - 2020  EZÚS TATRY - poľsko – slovenská cezhraničná spolupráca miestnych samospráv v rokoch 2012-2013, č. 2 Propagačný materiál  Prezentačno-informačny článok „Europrojekty.PL /Euroregiony-Polska” č. 105/2013    
čitaj viac

15.09.2013 - Logo

Logo
Logo bolo pripravené v rámci projektu Od Euroregiónu „Tatry” k Európskemu zoskupeniu územnej spoluprace. Návrh loga a príprava logomanualú: Bogumił Krużel / studio fotografii i reklamy AF RASTER.
čitaj viac

15.09.2013 - Kalendárium založenia Európskeho zoskupenia územnej spolupráce TATRY

Kalendárium založenia Európskeho zoskupenia územnej spolupráce TATRY
Dňa 14. augusta 2013 bol v Stredisku poľsko-slovenskej spolupráce v Nowom Targu slávnostne podpísaný Dohovor o založení Európskeho zoskupenia územnej spolupráce TATRY s ručením obmedzeným. Podpísaniu Dohovoru predchádzalo niekoľkoročné úsilie Združenia Región „Tatry“ a Zväzku Euroregión „Tatry“ zamerané na vytvorenie spoločného, poľsko-slovenského právneho subjektu. 
čitaj viac

15.09.2013 - Kontakt

Kontakt
EZÚS TATRY má štatutárne sídlo v Nowom Targu v Pol'sku.
čitaj viac
First 1 2 Last
Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v
rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007
– 2013 ako aj z finančných prostriedkov Malopoľského vojvodstva