Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partneri projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Európsky parlament schválil novú politiku súdržnosti na obdobie 2014-2020

Dňa 20. 11. 2013 Európsky parlament schválil novú politiku súdržnosti: 325 miliárd EUR do európskych regiónov. Parlament schválil kľúčové pravidlá a nariadenie pre realizáciu politiky súdržnosti EÚ na obdobie 2014-2020. Kompromis, ktorého sa poslancom podarilo docieliť po viac ako roku tvrdých rokovaní s Radou, vďaka Parlamentu umožní prísun významných investícií do rozvoja regiónov EÚ na základe spravodlivejších podmienok.

Nový "spoločný strategický rámec" bude jednotným zdrojom pokynov pre päť hlavných rozvojových fondov EÚ. Umožní tak lepšie začlenenie politík EÚ a zjednodušenie postupov. Nové pravidlá tiež sústredia investície do malého množstva priorít spojených s cieľmi stratégie rastu "Európa 2020." Mala by tak byť vytvorená kritická masa umožňujúca lepšie výsledky.


Zdroj a d'alšie informácie: Európsky parlament

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v
rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007
– 2013 ako aj z finančných prostriedkov Malopoľského vojvodstva