Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partneri projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Cyklistický sprievodca a mapy II. etapy Cesty okolo Tatier

Ukončenie realizácie II. etapy výstavby Cesty okolo Tatier by sa nemohlo zaobísť bez vydania aktualizovaných mapiek a sprievodcu. Pre všetkých, ktorí majú v obľube tlačené materiály a používajú ich počas cyklistických výletov, sme pripravili komplet máp s informáciami o priebehu už vybudovaných cyklistických chodníkov Cesty okolo Tatier a o existujúcich označených trasách a cestách, vďaka ktorým možno obísť celé Tatry.

Sprievodca vydaný v poľskom, slovenskom a anglickom jazyku poskytuje detailný popis priebehu cyklistických chodníkov vybudovaných v rámci II. etapy projektu a prepojených s už existujúcimi chodníkmi. Popri tom historické, kultúrne a prírodopisné zaujímavosti z územia, ktorým prechádzajú chodníky spolu s opisom atrakcií a miest, ktoré stoja za návštevu. Publikácie si môžete stiahnuť nižšie v elektronickej verzii ako e-booky a v tradičnej, tlačenej podobe si ich môžete vyzdvihnúť bezplatne v kancelárii Európskeho zoskupenia územnej spolupráce TATRY v Nowom Targu, ul. Sobieskiego 2 ako aj u partnerov projektu.

Stiahnuť sprievodcu

Stiahnuť mapy

 

Publikácie sú vydané v rámci vlajkového projektu s názvom „Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier – II. etapa“ spolufinancovaného Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020

 

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v
rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007
– 2013 ako aj z finančných prostriedkov Malopoľského vojvodstva