Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partneri projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Bezplatný kurz poľského jazyka pre zamestnancov miestnych samospráv - členov Euroregiónu "Tatry"

Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY začína kurz poľského jazyka pre zamestnancov miestnych samospráv - členov Euroregiónu "Tatry", ktorí sa každodenne podieľajú na aktivitách súvisiacich s cezhraničnou spoluprácou, prípravou, realizáciou a vyúčtovaním poľsko-slovenských projektov. Cieľom kurzu je zlepšenie kvalifikácie zamestnancov v rámci plnenia ich každodenných úloh a pracovných povinností ako aj zvýšenie ich spôsobilosti ako lídrov cezhraničnej spolupráce v miestnych samosprávach.

Najdôležitejšie informácie:

1) Kurz bude trvať 2 mesiace - od 18. septembra do 31.októbra 2018.

2) Každý utorok poobede od 13:15 hod. do 16:15 hod. budú prebiehať lekcie v Dome slovensko-poľského stretávania Euroregiónu "Tatry" v Kežmarku ul. Hradné námestie 30. Lekcie budú prebiehať v skupinách po maximálne 15 osôb. Okrem toho Vás lektori budú kontaktovať elektronicky prostredníctvom e-mailu, a taktiež sprístupňovať materiály na serveri. Celkovo je naplánovaných 8 stacionárnych lekcií.

3) Poskytujeme učebnice a potrebné materiály.

4) Kurz je tematicky a rozsahovo prispôsobený potrebám ľudí pracujúcich pri poľsko-slovenských projektoch a spoločnostiach, najmä v miestnych samosprávach.

5) Kurz povedú Wania a Tomasz Wicik, ktorých ste už mali príležitosť stretnúť na iných, nami organizovaných stretnutiach. Určite môžete počítať s vysokou profesionalitou a veľmi zaujímavým a rôznorodým priebehom lekcií zameraných na praktické aspekty a zaujímavosti poľského jazyka.

6) Obdržíte certifikát potvrdzujúci Vašu účasť na kurze.

7) Okrem toho, ak Vám to pomôže, obdržíte tiež certifikát pre zamestnávateľa, ktorý sa bude týkať účasti na kurze a zvyšovania kvalifikácie potrebnej na prácu na cezhraničných projektoch.
 

Máme ešte voľné miesta v druhej skupine. Ak máte záujem, pošlite svoje prihlášky na formulári, ktorý sa nachádza na adrese: https://goo.gl/forms/KIqOV5x5TsmYSpZa2   do dňa 17. 9. 2018.

Kurz je organizovany v rámci mikroprojektu s názvom "Cezhraničné odborné a profesionálne zdokonaľovanie v EZÚS TATRY " spolufinancovaného Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Euroregiónu "Tatry" v rámci Programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020.

Znalezione obrazy dla zapytania interreg polsko - slovenskoZnalezione obrazy dla zapytania interreg v -a  muzeum hviezdoslava euroregion tatry

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v
rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007
– 2013 ako aj z finančných prostriedkov Malopoľského vojvodstva