Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partneri projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

9. ročník Európskeho týždňa miest a regiónov - OPEN DAYS 2011

Členovia slovenskej časti Komisie vo veci Európskeho zoskupenie územnej spolupráce (EZÚS) JUDr. Štefan Bieľak - primátor mesta Spišská Belá, MUDr. Alexander Slafkovský - primátor mesta Liptovský Mikuláš a projektová manažérka Združenia Región „Tatry“ Mgr. Jana Majorová Garstková sa spoločne s poľským partnerom pod vedením predsedu Rady Cezhraničného Zväzku Euroregión „Tatry“ Bogusławom Waksmundzkim zúčastnili v dňoch 10. – 14. 10. 2011 na 9. ročníku Európskeho týždňa miest a regiónov - OPEN DAYS 2011.

archív Európskej Únie archív Európskej Únie
archív Európskej Únie archív Európskej Únie
Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v
rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007
– 2013 ako aj z finančných prostriedkov Malopoľského vojvodstva