Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partneri projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

1. výzva na predkladanie projektov v rámci programu Interreg CENTRAL EUROPE 2014-2020

Riadiaci orgán (mesto Viedeň) vyhlásil dňa 12. 2. 2015 prvú výzvu na predkladanie projektov v rámci programu Interreg CENTRAL EUROPE 2014-2020. Výzva a súbor dokumentov pre žiadateľa sú zverejnené na stránke sekretariátu: http://www.interreg-central.eu/application-package Termín uzatvorenia výzvy: 13. 4. 2015, 18:00 hod.

Program podporí projekty minimálne troch partnerov z troch krajín strednej Európy v sume 1-5 mil. EUR v oblasti inovácií, nízkouhlíkových stratégií, prírodných a kultúrnych zdrojov a dopravy. Ďalšie informácie nájdete na http://www.central2014.gov.sk/ alebo http://interreg-central.eu/

 

Informačné dni:

Regionálny informačný deň v Košiciach - pondelok, 9. marec 2015 o 14:00
Konferenčná miestnosť Univerzitnej knižnice, Technická univerzita v Košiciach, Boženy Němcovej 7, Košice.
Na tento informačný deň sa NIE JE potrebné registrovať. Program pdf

a

Druhý národný informačný deň v Bratislave - Štvrtok 12. marec 2015 o 9:00

Úrad vlády, miestnosť 004, Nová budova (vchod z Leškovej ulice).

Na tento informačný deň sa musíte zaregistrovať uvedením svojho mena, inštitúcie, emailu a telefónneho čísla na adrese: danube@vlada.gov.sk Program pdf

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v
rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007
– 2013 ako aj z finančných prostriedkov Malopoľského vojvodstva