Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Zapytanie ofertowe dotyczące zaprojektowania oraz dostawy personalizowanych gadżetów promocyjnych

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zaprojektowania oraz dostawy personalizowanych gadżetów promocyjnych w ramach mikroprojektu pn. „Szlak wokół Tatr – tyle do odkrycia!” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa  za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Szczegółowy opis zamówienia został przedstawiony w poniższych dokumentach:

zapytanie ofertowe  pdf

załącznik nr 1 „Specyfikacja zamówienia” pdf

formularz ofertowy   doc

Oferty należy składać w terminie do 02.10.2018 r. na załączonym formularzu pocztą elektroniczną na adresinfo@euwt-tatry.eu lub pocztą tradycyjną /osobiście na adres: EUWT TATRY, 34-400 Nowy Targ, ul. Sobieskiego 2.

 


Wynik zapytania - informacja z dnia 04.10.2018 r.:

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY informuje, iż w wyniku przeprowadzonego zapytania dotyczącego zaprojektowania oraz dostawy personalizowanych gadżetów promocyjnych w ramach mikroprojektu pn. „Szlak wokół Tatr – tyle do odkrycia!” wybrano wykonawcę usługi, którym została firma Life Guardian Adam Chramiec z siedzibą w: 42-230 Koniecpol, ul. Willowa 7Mikroprojekt pt. „Szlak wokół Tatr – tyle do odkrycia” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

logotypy

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego