Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Zaproszenie na szkolenia dla liderów projektów transgranicznych

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenia z cyklu " Transgraniczne aspekty pracy w jednostkach samorządu terytorialnego na polsko-słowackim pograniczu – doskonalenie specjalistyczne". Zapraszamy pracowników samorządów lokalnych - członków Euroregionu "Tatry", którzy zajmują się przygotowaniem i realizacją transgranicznych projektów. Szkolenia przeprowadzone będą w ujęciu transgranicznym, tzn. że uczestnicy uzyskają informacje na temat aktualny procedur prawnych unijnych i krajowych, a równocześnie poznają specyficzne procedury obowiązujące po stronie słowackiej.
 
 
 
1) W dniu 19.10.2018 (piątek) - szkolenie z zakresu pomocy publicznej w transgranicznych inwestycjach i projektach - zgłoszenia za pośrednictwem formularza  https://goo.gl/forms/Rd8Nmw4HnN9s8Mbo2 w terminie do dnia 18.10.2018 r. Program szkolenia.
 
2) W dniu 23.10.2018 (wtorek) - szkolenia z zakresu " Prawo zamówień publicznych w Polsce i na Słowacji oraz wspólne, transgraniczne zamówienia publiczne" - zgłoszenia udziału za pośrednictwem formularza https://goo.gl/forms/0sfn8MA4SypmcDTm1 w terminie do dnia 22.10.2018 r. Program szkolenia.
 
3) W dniu 23.10.2018 (wtorek)  - szkolenie z zakresu " Zasady zatrudniania zagranicznego personelu w przygranicznych samorządach" - zgłoszenia udziału za pośrednictwem formularza https://goo.gl/forms/DGuGGZ3xS4XJUpik1 w terminie do dnia 22.10.2018 r. Program szkolenia.
 
4) W dniu 25.10.2018 (czwartek)  - szkolenia z zakresu " Prawo budowlane i przepisy dotyczące przygotowania i realizacji inwestycji na obszarach przygranicznych" - zgłoszenia udziału za pośrednictwem formularza https://goo.gl/forms/V4oYC9gz3vCCiIvN2 w terminie do dnia 24.10.2018 r. Program szkolenia.
 
5) W dniu 25.10.2018 (czwartek)  - szkolenie z zakresu " Ocena oddziaływania inwestycji na środowisko – polskie i słowackie procedury" - zgłoszenia udziału za pośrednictwem formularza https://goo.gl/forms/83Ju0RIHwIxCuHY22  w terminie do dnia 24.10.2018 r. Program szkolenia.
 
W załączeniu przekazuję programy szkoleń. Liczba miejsc ograniczona - 15 osób (decyduje kolejność zgłoszeń).
 
Wszystkie szkolenia odbędą się w Ośrodku Współpracy Polsko-Słowackiej w Nowym Targu, ul. Sobieskiego 2.
 
Szkolenia finansowane są w ramach mikroprojektu pt. "Transgraniczne doskonalenie specjalistyczne i zawodowe w EUWT TATRY".
 
 
Mikro
 
Baner_wkład własny2
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego