Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Zaproszenie na konferencję "Skuteczni we współpracy, czyli jak zostać polsko-słowackim liderem"

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY zaprasza do udziału w konferencji informacyjnej pt. „Skuteczni we współpracy, czyli jak zostać polsko-słowackim liderem – transgraniczne doskonalenie specjalistyczne i zawodowe”, która odbędzie się w dniu 21 czerwca 2017 r. w Ośrodku Współpracy Polsko-Słowackiej w Nowym Targu, ul. Sobieskiego 2.

Poniżej zamieszczamy szczegółowy program wraz z zaproszeniem.


Konferencja rozpoczyna realizację przez EUWT TATRY mikroprojektu, który adresowany jest głównie do pracowników polskich i słowackich samorządów przygranicznych – członków Euroregionu “Tatry”. Przygotowana została bezpłatna oferta szkoleniowa, która pozwoli na doskonalenie dwóch kluczowych kompetencji z punktu widzenia lidera współpracy transgranicznej, tj. wiedzy specjalistycznej i znajomości języka sąsiadów. Wdrożony zostanie także pilotażowy kurs e-biznesu i e-marketingu w transgranicznym ujęciu. Podczas konferencji zaprezentujemy najważniejsze informacje o zakresie mikroprojektu i przygotowanej ofercie szkoleniowej. 

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami o działaniach planowanych w mikroprojekcie  ikona strzałka
  Logointerregznapisem-mikro


 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego