Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Zapraszamy na szkolenia i kursy dla liderów współpracy polsko-słowackiej

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY rozpoczęło nabór na szkolenia i kursy organizowane w ramach mikroprojektu pt. “Transgraniczne doskonalenie zawodowe i specjalistyczne w EUWT TATRY”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu “Tatry” w Programie Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

 


Proponujemy Państwu udział w trzech różnych blokach tematycznych:
  1. Transgraniczne aspekty pracy w jednostkach samorządu terytorialnego na polsko-słowackim pograniczu – doskonalenie specjalistyczne

  2. Zrozumieć sąsiada – kursy i tandemy językowe

  3. E-biznes i e-marketing w transgranicznej praktyce – doskonalenie zawodowe

Do udziału w szkoleniach zapraszamy przede wszystkim pracowników samorządów polsko-słowackiego pogranicza, którzy na co dzień uczestniczą w działaniach dotyczących współpracy transgranicznej, przygotowania, realizacji i rozliczania wspólnych projektów. Wszystkich tych, którzy chcieliby pogłębić swoją wiedzę, zdobyć nowe umiejętności i kompetencje, stać się jeszcze bardziej skuteczni, a w rezultacie zostać liderami polsko-słowackiej współpracy. Ponadto w pilotażowym kursie na platformie e-learningowej www.e-plskedu.eu/pl/ mogą wziąć udział osoby zatrudnione na pograniczu w różnych branżach, prowadzące samodzielną działalność, chcące zmienić pracę lub rozwinąć swój biznes poprzez stosowanie nowoczesnych narzędzi internetowych.
 
Szkolenia są bezpłatne. O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Formularz rejestracji on-line dostępny jest już pod adresem: https://goo.gl/forms/YmuNT1Yi6pj2JoiS2
Tam też znajdują się szczegółowe informacje o każdym z proponowanych szkoleń.
Na zgłoszenia czekamy do 21.07.2017 r.
 


 
Logointerregznapisem-mikro
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego