Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Zapraszamy na konferencję otwierającą multimedialną ekspozycję przyrodniczą oraz odrestaurowane sypańce w skansenie spiskim

W dniu 25.06.2021 r. Gmina Łapsze Niżne zaprasza na konferencję otwierającą multimedialną ekspozycję przyrodniczą oraz odrestaurowane sypańce w skansenie spiskim.

Szczegóły wydarzenia znajdują się na zaproszeniu.

Projekt pt. „Historyczno-kulturowo-przyrodniczy Szlak wokół Tatr-etap III” wdrażany jest wspólnie przez 9 partnerów z Polski i ze Słowacji w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego