Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami analiz opracowanymi przez ekspertów dla EUWT TATRY!

W ramach zadania publicznego pn. „Współpraca, która wzmacnia i rozwija kluczem do pozytywnego wizerunku Polski na arenie międzynarodowej” eksperci z zakresu wspólpracy transgranicznej przygotowali dla Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY dwa dokumenty koncepcyjno-analityczne. Zapraszamy do zapoznania się z efektami pracy ekspertów. 

Pierwsza z przygotowanych analiz dotyczyła opracowania koncepcji – wskazania różnych rozwiązań w zakresie roli, jaką EUWT TATRY może pełnić w nowym programie współpracy transgranicznej na lata 2021-2027, aby jeszcze bardziej wspierać samorządy we współpracy w ramach UE oraz wzmacniać silną pozycję Polski.

Druga z analiz zawiera przegląd dotychczasowych efektów współpracy polskich samorządów ze słowackimi partnerami, wskazanie przykładów dobrych praktyk  kształtujących pozytywny wizerunek i silną pozycję polskich partnerów oraz wytyczenie kierunków rozwoju tej współpracy z wykorzystaniem i rozwijaniem dotychczasowych efektów z uwzględnieniem możliwych skutków pandemii. Zapraszamy do zapoznania się z wnioskami ekspertów, które zamieszczamy poniżej. 

 

Analiza dot. roli EUWT TATRY pdf

Analiza dot. dotychczasowych efektów współpracy pdf

 

Ww. publikacje wyrażają jedynie poglądy autora i nie mogą być utożsamiane z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

logo PL

Analizy opracowano w ramach zadania publicznego pt. „Współpraca, która wzmacnia i rozwija kluczem do pozytywnego wizerunku Polski na arenie międzynarodowej” finansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Dyplomacja publiczna 2020 – nowy wymiar”.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego