Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Zakończyła się ocena formalna i kwalifikowalności projektów flagowych

Zakończyła się ocena formalna i kwalifikowalności wniosków na projekty flagowe.

Cztery ze złożonych projektów pozytywnie przeszły ocenę formalną i kwalifikowalności i będą poddane ocenie technicznej oraz merytorycznej. Wśród pozytywnie ocenionych wniosków aplikacyjnych jest projekt pt. "Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr - etap II", złożony przez Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY wspólnie z 9 samorządami (Miasto Nowy Targ, Gmina Nowy Targ, Gmina Szaflary, Gmina Łapsze Niżne, Miasto Kieżmark, Miasto Spiska Bela, Miasto Stara Lubowla, Miasto Liptowski Mikulasz oraz Miasto Trstena).

pdf Lista projektów flagowych po ocenie formalnej i kwalifikowalności

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego