Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Za nami ostatnie warsztaty stacjonarne w ramach kursu pn. "E-biznes i e-marketing w transgranicznej praktyce"

W dniach 26 - 27 października 2018 r. EUWT TATRY zorganizowało ostatnie warsztaty stacjonarne w ramach kursu e-learningowego pt. "E-biznes i e-marketing w transgranicznej praktyce". Zorganziowane  w Ośrodku Współpracy Polsko-Słowackiej w Nowym Targu warsztaty miały formę indywidualnych konsultacji z prowadzącym. Uczestnicy warsztatów w trakcie spotkania z panem Przemysławem Jóskowiakiem reprezentującym Stratego24 mieli możliwość omówienia kwestii, które pojawiły się podczas kursu, a budziły ich wątliwości.

Kurs obejmował cykl warsztatów stacjonarnych i modułów tematycznych prowadzonych w formie e-learningu. Celem kursu było przekazanie wiedzy na temat wykorzystania Internetu w prowadzeniu działalności gospodarczej w szczególności sprzedaży różnych produktów za pośrednictwem sieci i umiejętności budowy e-biznesu od podstaw z wykorzystaniem narzędzi dostępnych w Internecie ze szczególnym uwzględnieniem polsko-słowackiej współpracy transgranicznej. Zadanie adresowane było do osób bezrobotnych oraz osób zatrudnionych w różnych branżach  na pograniczu polsko-słowackim, które chciały poszerzyć kompetencje zawodowe o wiedzę i umiejętności z zakresu e-biznesu i e-marketingu. Zadanie miało charakter pilotażowy, ponieważ dotąd tego rodzaju kursy (z uwagi na tematykę oraz interaktywną formę) nie były dostępne dla grup docelowych na polsko-słowackim pograniczu.  Praca e-learningowa na interaktywnej, dwujęzycznej platformie miała charakter ciągły, w jej ramach prowadzone były konsultacje za pośrednictwem mediów elektronicznych oraz webinaria modułowe. Każdy z 52 uczestników kursu z Polski i ze Słowacji miał dostęp do materiałów szkoleniowych oraz otrzymał certyfikat udziału w kursie.

 Dzięki bezpłatnej ofercie szkoleniowej przygotowanej w ramach niniejszego mikroprojektu grupy docelowe uzyskały możliwość uzupełnienia i zdobycia kluczowych kompetencji, umiejętności, wiedzy i kwalifikacji z zakresu nowoczesnych narzędzi internetowych wykorzystywanych w pracy zawodowej. Tym samym rozwinięte zostały kompetencje zawodowe w zakresie wykorzystania  narzędzi dostępnych w Internecie do prowadzenia działalności gospodarczej i poprawiła się jakość edukacji zawodowej na obszarze działalności EUWT TATRY. Poszerzenie tych kompetencji zawodowych oraz specjalistycznych umiejętności  w zakresie prowadzenia e—biznesu i e-marketingu odpowiada także aktualnym zapotrzebowaniom rynku pracy i oczekiwaniom pracodawców, którzy poszukują osób z umiejętnościami korzystania z nowoczesnych narzędzi internetowych. Tym samym nowa oferta szkoleniowa dotycząca współpracy transgranicznej i aspektów pracy zawodowej na obszarze pogranicza zrealizowana w ramach tego zadania będzie użyteczna na transgranicznym rynku pracy i wygeneruje możliwość tworzenia nowych miejsc pracy lub samozatrudnienia.

Kurs był jednym zrealizowane w ramach mikroprojektu pt. "Transgraniczne doskonalenie specjalistycze i zawodowe w EUWT TATRY".

 
 Mikro
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego