Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

III etap Szlaku wokół Tatr po stronie polskiej prawie gotowy!

Końcem lipca br. mamy gotowe prawie wszystkie inwestycje realizowane przez partnerów w ramach III etapu Szlaku wokół Tatr. Z efektami można zapoznać się poniżej: 

Gmina Czarny Dunajec:

Wykonawca - firma UNI-BUD Jacek Smoleń firma UNI-BUD Jacek Smoleń powoli zmierza ku końcowi robót budowlanych dotyczących przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku stacji PKP w miejscowości Podczerwone na budynek usługowy w ramach projektu pt. „Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr – etap III. Mocno zaawansowane są roboty związane z wykonaniem elewacji oraz zagospodarownia terenu wokół stacji (plac z kostki).

Koszt realizacji tej inwestycji wynosi: 1.056.872,08 zł brutto. 

2. Stacja PKP

 Zdjęcia: archiwum Gminy Czarny Dunajec


Miasto Nowy Targ:

Strefa wypoczynku dla rowerzystów:

W czerwcu firma Artur Żądło Biuro techniczne Usługi Budowlane zakończyła budowę strefy wypoczynku dla   rowerzystów powstała nad Dunajcem -  na połączeniu ścieżek rowerowych wybudowanych przez miasto w I i II etapie projektu. W strefie rowerzyści i użytkownicy Szlaku wokół Tatr mogą korzystać m.in. z: alejek spacerowych, urządzeń street workout, altan rekreacyjnych, altany grillowej, lamp, monitoringu, leżaków, hamaków, zewnętrznej siłowni. Zlokalizowana przy bulwarach potoku Biały Dunajec, w niedalekiej odległości od rezerwatu Bór na Czerwonem i lotniska ze wspaniałym krajobrazem na Tatry i Gorce strefa jest specyficznym miejscem odpoczynku dla mieszkańców i turystów podróżujących na rowerze ze wschodniej i zachodniej części Szlaku wokół Tatr. Zaprojektowane elementy strefy sprzyjają wypoczynkowi po rowerowych wędrówkach przy równoczesnym poznawaniu walorów kulturowych i przyrodniczych tego regionu pogranicza. Taki element w centralnym miejscu Szlaku stanowi udogodnienie dla użytkowników ścieżek rowerowych, w tym rodzin z dziećmi i pozwala im na odpoczynek i dalsze wędrowanie na rowerze. Wartość inwestycji to 438 990,00 zł.

 13. Strefa_po

 Ścieżka pieszo-rowerowa na lotnisku:

W maju 2020 r. firma TS BUD Tomasz Stachulak zakończyła  roboty budowalne związane z budową ciągu pieszo-rowerowego na nowotarskim lotnisku. Ścieżka rowerowa na lotnisku prowadzi od głównej trasy Szlaku zlokalizowanej tuz przy Rezerwacie Bór na Czerwonem, który stanowi miejsce o znaczeniu przyrodniczym i historycznym. Poza pracami związanymi z wykonaniem podbudowy i nawierzchni na ścieżce o długości 0.89 km, wykonano także Miejsca Obsługi Rowerzystów oraz zamontowano oznakowanie i małą architekturę. Całkowity koszt robót wyniósł : 2.045.602,80 zł.

  16. lotnisko_po

 Budowa ciągu pieszo-rowerowego na ul. Młynówka i Schumana

W maju zakończono prace budowalne związane z wykonaniem ciągu pieszo-rowerowego w istniejącym pasie drogowym ul. Młynówka o dł. 0,80 km. Wartość tej inwestycji, której wykonawcą była firma P.B.U ZIBUD Sp. z o.o. Sp.k. wyniosła 574 069,66 zł.

Także końcem maja 2020 r firmą Eurovia Polska S.A zakończyła budowę odcinka ścieżki rowerowej na ul. Schumana. Zgodnie z umową przebudowano ten odcinek na ciąg pieszo-rowerowy o długości 0,39 km. Wymieniona została podbudowa, wykonana nawierzchnia bitumiczna ograniczona obrzeżami betonowymi oraz pobocza. Wartość wykonanych prac wyniosła ostatecznie 273 703,73 zł

Ścieżka rowerowa prowadzona ul. Młynówka i Schumana jest połączeniem centrum miasta z istniejącymi już ścieżkami rowerowymi wokół Nowego Targu, co daje rowerzystom alternatywę przejazdu

   12. Schumana_po    15. Młynówka_po

Remont kładek na potoku Czarny Dunajec:

Ostatnimi inwestycjami realizowanymi przez Miasto Nowy Targ był remont kładek pieszo-rowerowych na Czarnym Dunajec w Nowym Targu (przy lodowisku i na Kowańcu).  W ramach zawartej umowy  wykonawca Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych BUDEX Sp.z.o.o wykonał kompleksowy remont dwóch kładek polegający na wymianie istniejącej nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, wymianie oczyszczaniu i malowaniu elementów konstrukcyjnych kładki oraz wykonaniu iluminacji. Wartość wyremontowanej kładki przy lodowisku, to: 737.712,39 zł, a na Kowańcu to: 734.163,83 zł.

 18. kładka KOW   19. Kładka_LOD

 Zdjęcia: archiwum Miasta Nowy Targ

Gmina Nowy Targ:

Oaza wypoczynku w Krauszowie

 W lipcu br. zakończono roboty budowalne związane z wykonaniem strefy aktywnego wypoczynku nad jeziorem w Krauszowie w ramach projektu pt. „Historyczno – kulturowo – przyrodniczy szlak wokół Tatr – etap III”.

Dzięki wykonaniu zaplanowanych prac, bezpośrednio przy istniejącej nad jeziorem w Krauszowie ścieżce rowerowej Szlaku wokół Tatr powstała oaza wypoczynku. To specyficzne miejsce odpoczynku dla rowerzystów umożliwiające im korzystanie z uroków okolicy oraz z uwagi na lokalizację nad wodą z takich możliwości jak wędkowanie, rekreacja, spacery. Ta część inwestycji wpisuje się w rozwój produktu turystycznego, który musi zapewniać użytkownikom oprócz infrastruktury rowerowej również miejsca do rekreacji i odpoczynku. Oaza odpoczynku jest  innowacyjnym charakterystycznym miejscem dla rowerzystów, gdzie będą mogli odpocząć i nabrać sił, aby potem kontynuować wędrowanie ścieżkami szlaku wokół Tatr. Inwestycja obejmowała I etap budowy oazy wypoczynku dla rowerzystów nad jeziorkiem w Krauszowie, tj. wykonanie około 600 metrów ścieżek pieszych/spacerowych wraz z oświetleniem, drewnianego molo, parkingu z oświetleniem i miejscami dla osób niepełnosprawnych, wykonanie pięciu stanowisk łowieckich.

 Wartość tej inwestycji zgodnie z umową wyniosła 705.270,00 zł bruttoWykonawcą była Firma Usługowo - Budowlana "Gronik" Beata Korzeniowska.

3. Oaza 2

 

Ścieżka rowerowa Pyzówka-Klikuszowa:

 W dniu 13 lipca 2020 r. odebrano kolejny etap III etapu Szlaku wokół Tatr w Gminie Nowy Targ. Odcinek ściezki rowerowej z od Pyzówki do Klikuszowej liczy łącznie 6,88 km. Wykonawca - firma TATRY-INWEST Sp. z o.o wykonała komplet robot w tym: m.in. z roboty ziemne, podbudowę, nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, ścieki z elementów betonowych, przepusty, oznakowanie. Wartość prac to blisko 2,8 mln zł.

 Ścieżka rowerowa z Pyzówki do Klikuszowej o długości blisko 7 km to kolejny etap rozbudowy tras rowerowych prowadzących od głównej trasy Szlaku w Ludźmierzu przez Krauszów, Morawczynę i Pyzówkę w stronę Gorców - Klikuszowej I Obidowej. Udostępnienie rowerzystom Gorców jest w założeniu rozbudowy produktu turystycznego jakim jest Szlak wokół Tatr spełnieniem jego założeń, aby trasy rowerowe budowane po polskiej i słowackiej stronie pozwalały turystom poznawać miejsca o szczególnym znaczeniu przyrodniczym czy kulturowy. Jest to także możliwość dla turystów przyjeżdżających od strony Krakowa „zakopianką”, aby już w Klikuszowej wsiąść na rowery i dostać się stamtąd na główną trasę Szlaku wokół Tatr. 

1. Pyzówka Klikuszowa

Zdjęcia: Gmina Nowy Targ

Gmina Łapsze Niżne:

Ściezka rowerowa "Pod Upłoz" 

W czerwcu 2020 r. zakończył się remont ścieżki rowerowej „Pod Upłoz” w Kacwinie. Inwestycja polegała na remoncie odcinka ścieżki rowerowej o długości 1,12 km z nawierzchnią asfaltową prowadzącego bezpośrednio z Kacwina do granicy państwa Kacwin-Wielka Frankowa. W trakcie remontu wykonano  całość robót budowlanych objętych umową w skład których wchodziło ułożenie nawierzchni jezdnej z mieszanki asfaltowej oraz odwodnienie. Ta wyremontowana ścieżka rowerowa stanowi bezpośredni transgraniczny łącznik pomiędzy Polską i Słowacją. Dlatego remont tego odcinka ścieżki rowerowej położonego bezpośrednio na granicy państwa poprawi dostęp i polepszy jakość podróży rowerowych między Polską a Słowacją na transgranicznym Szlaku wokół Tatr. Wartość inwetsycji wyniosła 500.980,79 zł,

 2. Ścieżka

Muzeum przyrodnicze w Łapszach Niżnych

Do końca lipca 2020 r prowadzone były przez obu wykonawców prace związane z adaptacją poddasza Domu Ludowego na muzeum przyrodnicze. Firma P. H. P. U "JANEX" wykonała w tym czasie całość prac remontowo-wykończeniowych związanych z instalacją elektryczną, wentylacją, instalacją centralnego ogrzewania, instalacją AV, okładzinami ściennymi, sufitowymi, posadzkami,  malowaniem, stolarką wewnętrzną.

Równolegle prowadzone były prace związane z wykonaniem ekspozycji multimedialnej muzeum przyrodniczego w budynku Domu Ludowego w Łapszach Niżnych. W tym czasie wykonawca przygotował koncepcję aplikacji multimedialnych, opracowanie merytoryczne aplikacji, opracowanie graficzne layoutów aplikacji, a także przygotował koncepcję projektów/wizualizacji wystawy, projektów graficznych elementów wystawy,  zakupił licencję  do zdjęć/materiałów graficznych, przygotował materiały audio stanowiących część projektu wykonawczego (części wizualnej) ekspozycji multimedialnej muzeum przyrodniczego w budynku Domu Ludowego w miejscowości Łapsze Niżne.

 

Muzeum 2


Zdjęcia: Gmina Łapsze Niżne

Projekt pt. „Historyczno-kulturowo-przyrodniczy Szlak wokół Tatr-etap III” wdrażany jest wspólnie przez 9 partnerów z Polski i ze Słowacji w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja,

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego