Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

XII Słowacko-Polskie Forum Gospodarcze w Spiskiej Nowej Wsi

Združenie Región „Tatry“ w Kieżmarku zaprasza na XII Słowacko-Polskie Forum Gospodarcze, które odbędzie się 24 października 2013 r. w Spiskiej Nowej Wsi.

Patronat honorowy nad tegorocznym forum objęli Przewodniczący Rady Narodowej Republiki Słowackiej Pavol Paška oraz Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej na Słowacji Jego Ekscelencja Tomasz Chłoń.

Podczas Forum zaprezentowane zostanie Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY, nowy podmiot współpracy transgranicznej utworzony w sierpniu 2013 roku przez Związek Euroregion "Tatry" ze strony polskiej i Združenie Región „Tatry“ ze strony słowackiej, na podstawie rozporządzenia nr 1082/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady.

Program Forum pdf

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego