Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Współpraca transnarodowa i międzyregionalna 2014-2020 – materiały pokonferencyjne

Na portalu Funduszy Europejskich www.ewt.gov.pl opublikowano materiały ze spotkania informacyjnego na temat programów Europa Środkowa, Region Morza Bałtyckiego i INTERREG EUROPA, które odbyło się w dniu 8 października 2014 roku w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. 

Podczas spotkania ofertę dla beneficjentów prezentowali przedstawiciele Wspólnych Sekretariatów programów Region Morza Bałtyckiego, Europa Środkowa i INTERREG EUROPA. Podsumowanie udziału polskich beneficjentów w edycji ww. programów w latach 2007-2013 zostało przedstawione przez zastępcę dyrektora Departamentu Współpracy Terytorialnej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. 

Poniżej zamieszczamy przedstawione w trakcie spotkania prezentacje.


Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego