Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Warsztaty z zakresu najlepiej zrealizowanych projektów transgranicznych

W dniu 17 września br. uczestniczyliśmy w organizowanych przez Zdrużenie Euroregion "Tatry" warsztatach z zakresu najlepiej zrealizowanych projektów transgranicznych. W krótkich prezentacjach przedstawiono dobre praktyki w projektach realizowanych w partnerstwie:

-Miasta Kieżmark i Miasta Nowy Targ,

-Miasta Lewocza i Miasta Stary Sącz,

-Miasta Trstena, Gminy Czarny Dunajec, Gminy Miasto Zakopane. Gminy Poronin, Gminy Kościelisko, OCK w Jabłonce,

-EUWT TATRY i Miasta Liptowski Mikulasz.

Prezentacjom towarzyszyła wystawa fotograficzna. 

Warsztaty były jednym z działań realizowanych przez Zdrużenie Euroregion "Tatry" w ramach projektu pt. "Transgraniczne Centrum Edukacji Euroregionu "Tatry" w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.  

 

Int

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego