Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Warsztaty szkoleniowe dotyczące budowania marki turystycznej Szlaku wokół Tatr

Warsztaty szkoleniowe pn.  „Współpraca w zakresie rozwoju produktu turystycznego oraz budowania wysokiej jakości atrakcyjnej oferty dla turystów przyjeżdżających na Szlak wokół Tatr” odbyły się w dniu 14.11.2019 r. w Ośrodku Współpracy Polsko-Słowackiej w Nowym Targu. Uczestniczyli w nich przedstawiciele polskich i słowackich samorządów zaangażowanych w budowę Szlaku oraz przedsiębiorcy, tworzący swoją ofertą dla turystów rowerowych.

Zagadnienia, których dotyczyły warsztaty koncentrowały się na praktycznych aspektach:  współpracy w zakresie rozwoju produktu turystycznego jakim jest Szlak wokół Tatr, wspólnym budowaniu wysokiej jakości atrakcyjnej oferty dla turystów, dostosowaniu oferty do zróżnicowanych potrzeb turystów, zasad korzystania z marki turystycznej. Wnioski i spostrzeżenia uczestników warsztatów zebrane w trakcie wspólnych ćwiczeń wykorzystane zostaną w opracowywanej strategii rozwoju Szlaku wokół Tatr jako marki turystycznej. Warsztaty przygotowali i przeprowadzili eksperci z firmy Landbrand, którzy opracowują również tę strategię.

   MSIT (2)
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego