Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Warsztaty studyjne dotyczące turystyki rowerowej na polsko-słowackim pograniczu

Partnerzy projektu flagowego pt. „Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr – etap II”, który realizujemy w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 zakończyli cykl warsztatów studyjnych, podczas których w różnych regionach pogranicza polsko-słowackiego i rozmawialiśmy na temat turystyki rowerowej.

Przedstawiciele polskich i słowackich partnerów udali się z wizytami m.in. do Bielska-Białej, Starej Lubowli, Liptowskiego Mikulasza, Rzeszowa. Ostatnie warsztaty z udziałem eksperta z Ministerstwa Sportu i Turystyki miały miejsce w Nowym Targu. Program spotkań był urozmaicony, tak aby pokazać różne aspekty i możliwości rozwoju infrastruktury rowerowej, poznać doświadczenia ekspertów i reprezentantów samorządów z innych regionów pogranicza, zastanowić się wspólnie nad tworzeniem oferty dla turystów zainteresowanych poznawaniem walorów polsko-słowackiego pogranicza na rowerze, urozmaiceniem oferty turystycznej w nawiązaniu do dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego pogranicza.

Odwiedziliśmy Enduro Trails w Bielsku-Białej, gdzie nie tylko poznaliśmy wspaniale wykonane i rozwijające się single tracki, ale też porozmawialiśmy jak rozszerzyć ofertę Szlaku wokół Tatr o tego rodzaju trasy. W Starej Lubowli jeździliśmy po nowo wybudowanych ścieżkach rowerowych w ramach transgranicznych projektów. Poznaliśmy także plany rozbudowy infrastruktury rowerowej w regionie, powiązania ścieżek w sieć tras rowerowych. Skorzystaliśmy również z tras, które powstają pod zamkiem lubowelskim w ramach projektu Cyklostopy. W Liptowskim Mikulaszu rozmawialiśmy z przedstawicielami Kraju Żylińskiego, organizacji rowerowych oraz lokalnych samorządów o kontynuacji budowy Szlaku wokół Tatr oraz połączenia go z powstającą Ważską Cyklomagistralą. W Rzeszowie przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego zaprezentowali dotychczasowe prace oraz plany dotyczące Wschodniego Szlaku Rowerowego GreenVelo. Spotkanie w Nowym Targu z ekspertem z Ministerstwa Sportu i Turystyki było doskonałą okazją do poznania jego spostrzeżeń i sugestii dotyczących dotychczasowych prac nad budową i promocją Szlaku wokół Tatr oraz propozycji zmierzających do powstania markowego produktu turystycznego.

Wszystkie zdobyte podczas warsztatów doświadczenia, nawiązane kontakty, pomysły na nowe przedsięwzięcia pozwoliły na opracowanie wytycznych do kontynuowania działań związanych z rozwojem sieci tras rowerowych na polsko-słowackim pograniczu w oparciu o transgraniczny Szlak wokół Tatr.

Int 

Działania realizowane w ramach projektu flagowego pt. „Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr – etap II” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego