Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Warsztaty studyjne dla samorządów – partnerów Szlaku wokół Tatr z zakresu praktycznego zarządzania marką turystyczną "Lublin"

W dniu 10.12.2020 r. EUWT TATRY zorganizowało dla przedstawicieli samorządów warsztaty studyjne online o Lublinie. A to wszystko w ramach zadania publicznego z dziedziny turystyki pt. „Rozwój Szlaku wokół Tatr jako marki turystycznej” finansowanego ze środków Ministerstwa Rozwoju w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki w 2020 roku.

Miasto Lublin jest jednym z laureatów projektu Polskie Marki Turystyczne, które inspiruje partnerów Szlaku wokół Tatr w zakresie zarządzania marką turystyczną. 

Ze strony Miasta Lublin spotkanie prowadził pan Krzysztof Raganowicz - przedstawiciel Lokalnej Organizacji Turystycznej Metropolia Lublinpdf. W tej wirtualnej wizycie uczetsniczyło 16 osób, które realizują inwestycje, odpowiadają za utrzymanie infrastruktury rowerowej, uczestniczą w działaniach promocyjnych Szlaku. Dzięki udziału w spotkaniu osoby te podniosły swoje kompetencje oraz zdobyły wiedzę i doświadczenie na temat praktycznego zarządzania marką turystyczną na przykładzie marki Lublin.

  

Warsztaty studyjne zorganizowano w ramach zadania publicznego z dziedziny turystyki pt. „Rozwój Szlaku wokół Tatr jako marki turystycznej” finansowanego ze środków Ministerstwa Rozwoju w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki w 2020 roku.

Logotyp dofinansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego