Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Warsztaty interaktywne pn. "Współpraca polsko-słowacka, która wzmacnia i rozwija"

W dniu 11.12.2020 r. Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY zorganizowało na platformie internetowej Zoom interaktywne warsztaty pn. "Wspólpraca, która wzmacnia i rozwija" w ramach zadania publicznego finansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Dyplomacja publiczna 2020 – nowy wymiar”.

W polsko-słowackich warsztatach wzięło udział ponad 20 osób w tym przedstawiciel Ministerstwa Spraw Zagranicznych – pani Joanna Muszalska – Posmyk.

 

Dla uczestników warsztatów przygotowano prezentację trzech tematów, które aktualnie są ważne dla współpracy transgranicznej i jej rozwoju.

Pierwszy z nich to podsumowanie tego, co obecnie dzieje się w projektach i mikroprojektach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja, jakie rozwiązania pomagają w realizacji projektów, jakie są efekty tej współpracy i na co warto zwrócić uwagę.Ten referat zaprezentował Pan Michał Stawarski-dyrektor biura Związku Euroregion "Tatry". 

Dotychczasowe efekty współpracy polskich samorządów ze słowackimi partnerami i ich potencjał rozwojowy - Michał Stawarski, dyrektor Związku Euroregion "Tatry"pdf


Druga prezentacja dotyczyła nowego Programu współpracy polsko-słowackiej na lata 2021-2020 oraz kierunków rozwoju transgranicznych projektów, jakie on wyznacza. Pani Agnieszka Pyzowska opowiedziała zebranym o celach i tematyce, na jakich warto się skoncentrować przygotowując kolejne projekty, jak wykorzystać efekty dotychczasowych projektów i rozwijać je w kolejnych wspólnych przedsięwzięciach, czego możemy oczekiwać po nowym Programie Interreg i jaki jest stan jego przygotowania. 

Nowe wyzwania czy rozwijanie sprawdzonych kierunków współpracy w kolejnym programie interreg PL-SK - Agnieszka Pyzowska, dyrektor Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY pdf

 

Trzeci temat, który  zaproponowano uczestnikom był szczególnie ważny z uwagi na aktualną sytuację pandemii i skutki, jakie ona przynosi zwłaszcza dla turystyki w naszym regionie. Swoimi doświadczeniami w tym zakresie podzielił się z uczestnikami i zainspirował ich  przykładami ciekawych rozwiązań - pan Hubert Gonera, dyrektor firmy landbrand, która specjalizuje się w marketingu miejsc, budowaniu marki i wspieraniu rozwoju turystyki.

Promocja oferty turystycznej samorządów na polsko-słowackim pograniczu w czasie pandemii - Hubert Gonera, dyrektor zarządzający, landbrand pdf


Ww. publikacje wyrażają jedynie poglądy autora i nie mogą być utożsamiane z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

logo PL

Warsztaty zorganizowano w ramach zadania publicznego pt. „Współpraca, która wzmacnia i rozwija kluczem do pozytywnego wizerunku Polski na arenie międzynarodowej” finansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Dyplomacja publiczna 2020 – nowy wymiar”.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego