Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Szkolimy się ze słowackich przepisów!

W dniu 2 grudnia 2019 r. w Kieżmarku przedstawiciele EUWT TATRY oraz Związku Euroregion "Tatry" wzięli udział w szkoleniu z zakresu słowackiej rachunkowości, a w dniu 17.12.2019 r. w szkoleniu z zakresu słowackiej ustawy prawo zamówień publicznych. 

Szkolenia te organizowane były dla samorządów przez Zdruzenie Euroregion "Tatry" w ramach projektu  pt. "Transgraniczne Centrum Edukacji Euroregionu "Tatry" wspólfinansowanego ze środków Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020, w którym Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY jest partnerem.

Poland-Slovakia_PL_01_RGB

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego