Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Szkolenia dla potencjalnych wnioskodawców dla II osi priorytetowej

W związku z trwającym naborem dla drugiej osi priorytetowej programu Wspólny Sekretariat Techniczny programu Interreg Polska-Słowacja organizuje dwudniowe szkolenia dla potencjalnych wnioskodawców w następujących terminach:

 

-od 19.04.2016 do 20.04.2016 w Żywcu,
-od 19.04.2016 do 20.04.2016 w Żylinie
-od 21.04.2016 do 22.04.2016 w Sromowcach Niżnych,
-od 26.04.2016 do 27.04.2016 w Krośnie,
-od 26.04.2016 do 27.04.2016 w Preszowie.

Szkolenia dedykowane są priorytetowi inwestycyjnemu „Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi". Oznacza to, że szczególny nacisk będzie położony na informacje dotyczące tego priorytetu. Szkolenie jest dwudniowe i obejmuje moduł ogólny oraz warsztatowy. Pierwszy zawiera najważniejsze informacje niezbędne do złożenia wniosku w naborze dla wyżej wymienionego priorytetu inwestycyjnego. Drugi zostanie poświęcony pracy z generatorem wniosków, czyli narzędziem on-line służącym do wypełniania i składania wniosków o dofinansowanie. Do modułu warsztatowego niezbędny jest sprzęt komputerowy. Wspólny Sekretariat Techniczny zapewni jednego laptopa na dwóch uczestników szkolenia warsztatowego.

Szkolenia w Polsce prowadzone są języku polskim, a na Słowacji w języku słowackim. Udział w szkoleniach jest bezpłatny. W ramach szkoleń zapewniony jest posiłek, natomiast koszty dojazdu i nocleg pokrywa uczestnik. W szkoleniu mogą wziąć udział maksymalnie dwie osoby z jednej instytucji. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc wymagana jest rejestracja. Formularz i terminy rejestracji oraz szczegółowe informacje na temat szkoleń dostępne sa na stronie internetowej programu www.plsk.eu w zakładce „Jak skorzystać z programu” - „Weź udział w szkoleniach”.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego