Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr jako koncepcja projektu flagowego Interreg V-A PL-SK 2014-2020

W dniu 31.08.2015 r. zakończył się nabór na koncepcję projektów flagowych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Do Wspólnego Sekretariatu Technicznego złożono 37 koncepcji. Wykaz złożonych koncepcji znajduje się tutaj.

Jako projekt flagowy złożony został także strategiczny projekt Euroregionu "Tatry" pt. Historyczno-kulturowo-przyrodniczy Szlak wokół Tatr-etap II. Partnerem Wiodącym w tym projekcie jest Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY. Fiszka projektu flagowego przygotowana została w ramach zadania pn. Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY wobec wyzwań nowych programów EWT 2014-2020 współfinansowanego ze środków Województwa Małopolskiego w ramach konkursu ofert z zakresu rozwoju wspólpracy terytorialnej pn. "Małopolska Współpraca Terytorialna 2020".

Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr to zakrojone na wielką skalę transgraniczne przedsięwzięcie, które w 2004 roku zainicjowane zostało przez Euroregion „Tatry”. Zakłada ono realizację liczącej ponad 250 km pętli wokół Tatr z trasami rowerowymi, narciarskimi, edukacyjnymi i biegowymi, prowadzącej przez położone po obu stronach Tatr historyczno-kulturowe krainy Podhala, Orawy, Liptowa, Spisza i Pienin.

Po latach starań, przygotowania planów i dokumentacji przedsięwzięcie to doczekało się realizacji. W latach 2014-2015 zrealizowany został I etap Historyczno-kulturowo-przyrodniczego szlaku wokół Tatr i powstało blisko 75 km tras rowerowych wybudowanych przez 13 partnerów z Polski i ze Słowacji. Główna trasa I etapu Szlaku wokół Tatr prowadzi po dawnym nasypie kolejowym od miasta Nowego Targu przez Zaskale, Rogoźnik, Czarny Dunajec, Podczerwone do granicy ze Słowacją w Suchej Horze i dalej przez Hladovkę, Liesek do miasta Trstena. Wybudowano także odcinki Szlaku w Liptowskim Mikulaszu, Kieżmarku, Vrbovie i Huncovcach, Niżnej. Szczegółowe informacje na temat znaleźć można pod adresem www.szlakwokoltatr.eu

Kontynuacją realizacji wielkiej rowerowej pętli wokół Tatr jest przygotowana przez EUWT TATRY wspólnie z polskimi  i słowackimi samorządami koncepcja projektu flagowego w ramach Programu Intereg V-A Polska-Słowacja 2014-2020, która została złożona w naborze trwającym do 31.08.2015 r. Projekt zakłada wybudowanie przez 10 partnerów z Polski i ze Słowacji kolejnych 61 km tras rowerowych. Po stronie polskiej kontynuacja Szlaku będzie prowadzić od Miasta Nowy Targ na wschód przez Gminę Szaflary, Gminę Nowy Targ, Gminę Łapsze Niżne do przejścia granicznego Kacwin-Wielka Frankowa. Gmina Czorsztyn wybuduje także pieniński odcinek ścieżki od Sromowiec Wyżnych do transgranicznej kładki na Dunajcu Sromowce Niżne-Czerwony Klasztor. Po stronie słowackiej partnerzy kontynuować będą budowę tras rowerowych od miejscowości Zdziar w kierunku Tatrzańskiej Kotliny i Spiskiej Białej, i dalej do Kieżmarku. Ponadto po stronie słowackiej powstaną kolejne odcinki Szlaku w Liptowskim Mikulaszu, Trstenie oraz odcinek Hniezdne-Stara Lubownia-Chmelnica.

Szlak wokół Tatr to unikatowa atrakcja turystyczna i wspólny transgraniczny produkt turystyczny - wielki szlak rowerowy umożliwiający aktywny wypoczynek, promujący zdrowe spędzanie wolnego czasu oraz bezpieczne i przyjazne dla środowiska naturalnego zwiedzanie na rowerze miejsc o niepowtarzalnych walorach krajobrazowych, kulturowych, historycznych i przyrodniczych. Szlak wokół Tatr obejmuje teren województwa małopolskiego oraz Krajów Preszowskiego i Żylińskiego o powierzchni ponad 5.000 km2, zamieszkały przez 600.000 mieszkańców i odwiedzany co roku przez ponad 1,8 mln turystów. Już dziś trasy rowerowe wybudowane w ramach I etapu Szlaku wokół Tatr cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem wśród rowerzystów, rolkarzy i pieszych, tym samym odpowiadając nowym trendom aktywnego spędzania wolnego czasu. Mieszkańcy regionu uzyskują produkt turystyczny, który już teraz inicjuje kolejne przedsięwzięcia, aktywizuje sektor usług  czasu wolnego. Efektem realizacji tego przedsięwzięcia jest również wielkie zaangażowanie wielu polskich i słowackich samorządów przygranicznych, które nawiązały i prowadzą trwałą współpracę związaną z rozwojem infrastruktury rowerowej na polsko-słowackim pograniczu.

 


  
Logo_marszałek_szlak

Projekt pt. Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY wobec wyzwań nowych programów EWT 2014-2020 jest realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego w ramach konkursu ofert z zakresu rozwoju współpracy terytorialnej pn. „Małopolska Współpraca Terytorialna 2020”Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego