Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Program Współpracy Transgranicznej PL-SK 2014-2020 złożony do Komisji Europejskiej

W dniu 22 września 2014 r. projekt Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2014-2020 został złożony do Komisji Europejskiej wraz z dwoma innymi programami w udziałem Polski - Programem Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia i Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska. 

W ciągu 3 miesięcy Komisja Europejska powinna ocenić zgodność Programów z prawem Unii Europejskiej, w szczególności z przepisami dotyczącymi Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Prezentacja na temat projektu Programu  ikona strzałka - materiał z konferencji konsultacyjnej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego