Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Podpisanie Konwencji o utworzeniu EUWT TATRY i pierwsze posiedzenie Zgromadzenia

Miło nam poinformować, że w dniu 14 sierpnia 2013 r. o godz. 10.00 w Ośrodku Współpracy Polsko-Słowackiej w Nowym Targu odbędzie się uroczyste podpisanie Konwencji o utworzeniu Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY przez Przewodniczącego Rady Związku Euroregion “Tatry” oraz Przewodniczącego Rady Združenia Region „Tatry“.
 
Natomiast o godz. 12.30 w Domu Spotkań Słowacko-Polskich w Kieżmarku odbędzie się pierwsze posiedzenie Zgromadzenia EUWT TATRY, podczas którego podpisany zostanie Statut Ugrupowania oraz wybrane zostaną władze Ugrupowania.
 
Szczegółowy program uroczystości pdf
 
Podpisanie Konwencji o utworzeniu Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY oznacza zakończenie trwającego od kilku lat, złożonego procesu tworzenia wspólnego, polsko-słowackiego podmiotu prawnego, który powstaje na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1082/2006. Jego celem jest dalszy rozwój, ułatwianie i upowszechnianie współpracy transgranicznej na pograniczu polsko-słowackim.
EUWT TATRY będzie bowiem innowacyjnym narzędziem służącym jego założycielom, czyli Związkowi Euroregion „Tatry” z polskiej strony i Združeniu Region „Tatry” ze słowackiej strony, a tym samym samorządom członkowskim obu stowarzyszeń, do sprawniejszej realizacji transgranicznych projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej w nowej perspektywie 2014-2020, do której obecnie się przygotowujemy.
Warto dodać, że Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY jest pierwszym w Polsce Ugrupowaniem utworzonym przez euroregion, który korzystając ze swoich blisko 20-letnich doświadczeń podjął się wyzwania przekształcenia swojej transgranicznej struktury w nową formę współpracy prowadzonej na wyższym poziomie prawnym i organizacyjnym. Siedziba statutowa Ugrupowania znajdować się będzie w Nowym Targu.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego