Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Udział przedstawicieli Euroregionu "Tatry" w OPEN DAYS 2011

W dniach 10-13 października 2011 roku w Brukseli po raz dziewiąty odbył się Europejski Tydzień Regionów i Miast tzw. Open Days. Wydarzenie to umożliwia wymianę doświadczeń i konsultacji w sprawie realizacji programów unijnych. Open Days 2011 odbył się pod hasłem  Inwestując w przyszłość Europy: regiony i miasta na rzecz inteligentnego, zrównoważonego i sprzyjającego włączeniu społecznemu wzrostu.
 
W tegorocznym wydarzeniu uczestniczyli  przedstawiciele Euroregionu „Tatry” na czele z Przewodniczącym Rady Bogusławem Waksmundzkim.
Delegacja Euroregionu „Tatry” wyjechała do Brukseli na zaproszenie organizatorów, aby zaprezentować nasze doświadczenia w realizacji mikroprojektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013.  Celem wizyty było również zapoznanie się w ramach projektu pt. Od Euroregionu „Tatry” do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej  z doświadczeniami partnerów w tworzeniu Europejskich Ugrupowań Współpracy Terytorialnej jako nowego instrumentu współpracy transgranicznej.

Poniżej  prezentujemy fragment filmu z udziałem naszej delegacji, który zamieszczony został na stronie Komisji Europejskiej.
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego