Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Udział EUWT w konferencji pn. "Fundusze dla pogranicza - realizuj pomysły dzięki programowi Polska-Słowacja"

W dniu 30.09.2015r. w Zakopanem przedstawiciele EUWT TATRY uczestniczyli w konferencji pn.  "Fundusze dla pogranicza - realizuj pomysły dzięki programowi Polska-Słowacja" podsumowującej Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013 i otwierającej nowy Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

 

 

W trakcie konferencji przedstawiono liczby, fakty i wnioski z okresu programowania 2007-2013 oraz  bardzo ciekawe interaktywne prezentacje następujących projektów reprezentujących osie priorytetowe i tematy Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013:

-Ochrona zagrożonych gatunków ptaków w Karpatach Zachodnich,

-Spotkanie siedmiu kultur pogranicza polsko-słowackiego "Od Ladislava Mednyanszkeho do Jana Kantego Pawluśkiewicza"

-Modernizacja drogowej infrastruktury komunikacyjnej Osturnia - granica państwa - Niedzica

-Karpacka Mapa Przygody - wspólna promocja atrakcyjności turystycznej, przyrodniczej i kulturowej małopolsko-preszowskiego pogranicza

Podczas spotkania omówiono także kluczowe elementy programu Interreg Polska-Słowacja: osi priorytetowych, ich celów szczegółowych oraz oczekiwanych rezultatów i różnic w stosunku do okresu programowania 2007-2013. W ramach konferencji odbyły się także warsztatowo-dyskusyjne dla każdej z osi tematycznych Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 z praktycznymi poradami ekspertów z dziedziny współpracy transgranicznej.

Jedną z niespodzianek konferencji była prezentacja filmu promującego Szlak wokół Tatr zrealizowanego w ramach projektu pt. Historyczno-kulturowo-przyrodniczy Szlak wokół Tatr wdrażanego w Programie Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Podstawowe informacje na temat Szlaku wokół Tatr oraz projektu przedstawiła blisko dwustuosobowej publiczności pani Agnieszka Pyzowska - Dyrektor Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego