Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Udział EUWT TATRY w konferencji zorganizowanej przez Instytut Polski w Wiedniu

W dniu 5 października w Instytucie Polskim w Wiedniu odbyła się konferencja pt. "2015 - Rok Samorządności w Polsce. Fenomen euroregionów we współpracy międzynarodowej Polski. Znaczenie samorządności dla europejskiej współpracy transgranicznej i regionalnej".

Doświadczenia polsko-słowackiego Euroregionu "Tatry" z punktu widzenia samorządowca przedstawił Przewodniczący Rady Związku Euroregion "Tatry" Antoni Karlak oraz ze strony słowackiej Przewodnicząy Rady Združenia Euroregión Tatry Ján Ferenčák. O procesie utworzenia przez Euroregion "Tatry" nowego wspólnego podmiotu prawnego - Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY oraz podejmowanych przez nie działaniach mówiła dyrektor Ugrupowania Agnieszka Pyzowska. EUWT TATRY jest bowiem jak dotąd jedynym na granicach Polski Ugrupowaniem utworzonym przez euroregion.

W wystąpieniach przedstawicieli Euroregionu "Tatry" i EUWT TATRY sporo miejsca poświęcono prezentacji rezultatów I etapu budowy Szlaku rowerowego wokół Tatr, a także przygotowaniom do realizacji II etapu projektu. Jest to strategiczny projekt dla Euroregionu "Tatry" oraz polskich i słowackich samorządów pogranicza. Uczestnikom konferencji zaprezentowany został również film promocyjny o Szlaku rowerowym wokół Tatr. 

 

Program konferencji   pdf

Prezentacja Euroregionu "Tatry"  pdf

Prezentacja EUWT TATRY  pdf

Film promocyjny Szlaku wokół Tatr  ikona strzałka

© Polnisches Institut Wien © Polnisches Institut Wien
© Polnisches Institut Wien © Polnisches Institut Wien
© Polnisches Institut Wien © Polnisches Institut Wien
© Polnisches Institut Wien © Polnisches Institut Wien
© Polnisches Institut Wien © Polnisches Institut Wien
© Polnisches Institut Wien © Polnisches Institut Wien
© Polnisches Institut Wien © Polnisches Institut Wien
© Polnisches Institut Wien © Polnisches Institut Wien
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego