Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Uczestniczymy w specjalistycznym szkoleniu językowym dla polskich i słowackich pracowników administracji samorządowej

W dniu 9 grudnia 2019 r.  Zwiazek Euroregion "Tatry" zorganizował w w Nowym Targu specjalistyczne szkolenie językowe dla polskich i słowackich pracowników administracji samorządowej, w którym uczestniczył przedstawiciel EUWT TATRY. Szkolenie prowadził pan Tomasz Wicik, który omówił słownictwo pomocne przy realizacji wspólnych polsko-słowackich projektów.

Szkolenie było jednym z działań realizowanych w ramach projektu  pt. "Transgraniczne Centrum Edukacji Euroregionu "Tatry" w ramach Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020, w którym Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY jest partnerem.
 
Poland-Slovakia_PL_01_RGB
 
 
 
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego