Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

To już połowa okresu realizacji projektu dotyczącego budowy III etapu Szlaku wokół Tatr!

W dniu 23 stycznia 2020 roku w Nowym Targu odbyło się spotkanie partnerów projektu pt. „Historyczno-kulturowo-przyrodniczy Szlak wokół Tatr-etap III” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Spotkanie to miało charakter śródokresowego przeglądu realizacji projektu realizowanego w połowie okresu jego wdrażania.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Wspólnego Sekretariatu Technicznego – pani Jolanta Horowska i pani Agnieszka Skrzypek, Kontrolera Krajowego – pan Stanisław Pajor, Euroregionu „Tatry” oraz poszczególnych partnerów projektu: Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY, Miasta Nowy Targ, Gminy Czarny Dunajec, Gminy Nowy Targ, Gminy Łapsze Niżne, Miasta Spišská Belá, Obec Hniezdne, Obec Huncovce, Obec Wielka Łomnica.

W trakcie spotkania przedstawiono rzeczowy i finansowy postęp realizacji poszczególnych działań w ramach projektu.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym postępem realizacji poszczególnych działań projektu przedstawionym w prezentacji.pdf

Zdjęcia: archiwum EUWT TATRY

Projekt pt. „Historyczno-kulturowo-przyrodniczy Szlak wokół Tatr-etap III” wdrażany jest wspólnie przez 9 partnerów z Polski i ze Słowacji w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja,

Logointerregznapisem-pl

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego