Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Szlak wokół Tatr uzupełniony został o oznakowanie poziome!

Po przeprowadzonym wiosną i latem audycie ścieżek rowerowych Szlaku wokół Tatr i po kosultacjach z przedstawicielami samorządów, w 2020 roku uzupełnione zostało oznakowanie poziome  na ścieżkach rowerowych Szlaku wokół Tatr wzorowane na tym, które stosują słowaccy partnerzy. Wykonane na terenie gmin Czarny Dunajec, Nowy Targ, Szaflary, Łapsze Niżne oraz w mieście Nowy Targ oznakowanie zwiększa widocznośc oraz rozpoznawalność  Szlaku wokół Tatr, a także ułatwia poruszania się po ścieżkach rowerowych i bezpieczeństwo użytkowników ścieżek rowerowych. 

 

Oznakowanie poziome Szlaku wokół Tatr zostało wykonane w ramach zadania publicznego z dziedziny turystyki pt. „Rozwój Szlaku wokół Tatr jako marki turystycznej” finansowanego ze środków Ministerstwa Rozwoju w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki w 2020 roku.

Logotyp dofinansowanie


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego