Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Szkolimy się z polskich przepisów!

W listopadzie i w grudniu 2020 r.  przedstawiciele EUWT TATRY uczestniczyli w cyklu szkoleń dla pracowników administracji samorządowej z pogranicza polsko-słowackiego realizowanych w ramach projektu pt. „Transgraniczne Centrum Edukacji Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020. W związku z obostrzeniami sanitarnymi uczesniczyliśmy w szkoleniach w sposób zdalny. 

 

 

 

 

Szkolenia realizowane były w ramach dwóch  bloków tematycznych:   

Blok językowy

  • Komunikacja praktyczna – język słowacki (18.11.2020)

Blok projektowy

  • Projekty w praktyce – przygotowanie projektów transgranicznych PL-SK (23.11.2020 i 14.12.2020)
  • Rozliczanie projektów transgranicznych – kwalifikacja wydatków, księgowość, sprawozdawczość (24.11.2020  i 15.12.2020)
  • Dostępność w projektach i w praktyce (25.11.2020 i 16.11.2020)
  • Lider współpracy transgranicznej – teoria i praktyka (06.11.2020)

Ostatnie ze szkoleń pt. "Zarządzanie we współpracy transgranicznej – systemy zarządzania w organizacjach – warsztaty dla liderów współpracy transgranicznej" z uwagi na nieobecność prowadzącego przeniesione zostało na termin późniejszy. 

Szkolenia organizowane były dla samorządów przez Związek Euroregion  "Tatry" w ramach projektu  pt. "Transgraniczne Centrum Edukacji Euroregionu "Tatry" wspólfinansowanego ze środków Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020, w którym Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY jest partnerem.

 

Int

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego