Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Szkolenie on-line dla osób zarządzających obiektami, które uzyskały certyfikaty w ramach naboru do systemu Miejsc Przyjaznych na Szlaku wokół Tatr

W dniu 29.12.2020 r. zorganizowane zostało szkolenie on-line dla osób zarządzających obiektami, które uzyskały certyfikaty w ramach naboru do systemu rekomendacji Miejsc Przyjaznych na Szlaku wokół Tatr. W trakcie spotkania eksperci przedstawili prezentacje dla zarządców obiektów rekomendowanych do systemu Miejsc Przyjaznych na Szlaku wokół Tatr,dotyczące m.in.:

-wyniku naboru i znajomości Szlaku wokół Tatr (pani Agnieszka Pyzowska-dyrektor EUWT TATRY) pdf

-oczekiwań turystów rowerowych, podnoszenia jakości usług oferowanych przez obiekty turystom rowerowym na Szlaku wokół Tatr (pan Krzysztof Łapsa-dyrektor MCSiR w Nowym Targu) pdf

W warsztatach uczestniczyło 14 osób.

 

System rekomendacji Miejsc Przyjaznych na Szlaku wokół Tatr organizowany jest przez Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY w ramach zadania publicznego z dziedziny turystyki pt. „Rozwój Szlaku wokół Tatr jako marki turystycznej” finansowanego ze środków Ministerstwa Rozwoju w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki w 2020 roku.

Logotyp dofinansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego