Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Szkolenia dla wnioskodawców 2. i 3. osi priotytetowej Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020

W związku z ogłoszonymi naborami dla drugiej i trzeciej osi priorytetowej programu Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 organizuje szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców z Polski.


Szkolenia dedykowane są osiom priorytetowym:

-Zrównoważony transport trans graniczny cel szczegółowy Zwiększanie dostępności trans granicznej obszaru pogranicza poprzez rozwój transportu multimodalnego.

-Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie.

Oznacza to, że szczególny nacisk będzie położony na informacje dotyczące wymienionych priorytetów. Szkolenie będzie polegać na praktycznym przygotowaniu do pracy nad wnioskiem o dofinansowanie (od pomysłu po ocenę).

Szkolenie po stronie polskiej odbędzie się w dniach 25-26.10.2016r  w Szczawnicy w hotelu Smile i będzie prowadzone w języku polskim.

Szkolenie po stronie słowackiej odbędzie się w dniach 18-19.10.2016r  w Liptowskim Mikulaszu w hotelu Janosik i będzie prowadzone w języku słowackim.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. W ramach szkolenia zapewniony jest posiłek (lunch), natomiast organizacja oraz koszty dojazdu i noclegu leżą po stronie uczestników.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc wymagana jest rejestracja. W szkoleniu mogą wziąć udział maksymalnie dwie osoby z jednej instytucji.  

Szkolenie jest dwudniowe i obejmuje moduł ogólny oraz warsztatowy. Pierwszy zawiera najważniejsze informacje niezbędne do przygotowania wniosku w ramach naboru dla wyżej wymienionych osi priorytetowych. Drugi zostanie poświęcony pracy z generatorem wniosków, czyli narzędziem on-line służącym do wypełniania i składania wniosków o dofinansowanie. Do modułu warsztatowego niezbędny jest sprzęt komputerowy. Wspólny Sekretariat Techniczny zapewni jednego laptopa na dwóch uczestników szkolenia warsztatowego.

Szczegóły dotyczące planowanych szkoleń znajdują się na stronie Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020 w zakładce „Jak skorzystać z programu” - „Weź udział w szkoleniach”.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego